Komora auditorů České republiky

profesní organizace

Komora auditorů České republiky (KAČR) je samosprávnou profesní organizací se sídlem v Praze zřízenou zákonem č. 254/2000 Sb. (zákon o auditorech) za účelem správy auditorské profese na území České republiky.

Komora auditorů České republiky
Sídlo Praha, Česko
Oficiální web www.kacr.cz
Některá data můžou pocházet z datové položky.

Náplň činnostiEditovat

Komora auditorů ČR plní zejména tyto funkce:

 • vede seznam auditorů a registr hostujících auditorů,
 • vede seznamy auditorských společností,
 • eviduje asistenty auditora,
 • organizuje auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
 • navrhuje a jmenuje polovinu členů zkušební komise, přičemž druhou polovinu jmenuje Ministerstvo financí ČR,
 • vydává usnesení o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky,
 • vydává osvědčení o zápisu do seznamu auditorů a do seznamu auditorských společností,
 • dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb,
 • vydává národní auditorské směrnice v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními auditorskými standardy,
 • vydává profesní předpisy Komory, zejména Statut, Jednací řád sněmu, Volební řád, Příspěvkový řád, Kárný řád, Etický kodex, Dozorčí řád, Směrnici pro vyřizování podnětů, Směrnici pro řízenou praxi asistentů a Směrnici pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů,
 • zveřejňuje seznamy auditorů včetně hostujících a auditorských společností zapsaných v seznamech Komory,
 • rozhoduje o pozastavení auditorské činnosti nebo o vyškrtnutí ze seznamu auditorů nebo auditorských společností,
 • posuzuje žádosti o registraci hostujících auditorů ze zemí EU a vydává osvědčení o registraci hostujícího auditora,
 • organizuje vzdělávací akce jako přípravu na složení auditorské zkoušky,
 • zajišťuje nabídku vzdělávání pro auditory, asistenty auditora a pro odbornou veřejnost,
 • pořádá odborné semináře,
 • vydává časopis Auditor a odborné příručky pro auditory,
 • zajišťuje prodej odborných zahraničních publikací,
 • spolupracuje s tuzemskými i zahraničními profesními organizacemi a s institucemi státní správy,
 • je aktivním členem mezinárodních profesních organizací IFAC a FEE.

Orgány KomoryEditovat

 • Sněm (nejvyšší orgán, tvořen zapsanými auditory)
 • Rada (výkonný orgán, v čele stojí prezident)
 • Dozorčí komise (kontrolní orgán)
 • Kárná komise
 • Revizoři účtů

Externí odkazyEditovat