Asistent auditora

Asistent auditora je fyzická osoba zapsaná do seznamu asistentů auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, která splňuje podmínky stanovené zákonem o auditorech.

Zákonné požadavkyEditovat

Komora zapíše na žádost do seznamu asistentů auditora fyzickou osobu, která

  • je svéprávná,
  • je bezúhonná,
  • získala vzdělání, které je potřebné pro přijetí na vysokou školu, nebo rovnocenné vzdělání.