Klasický poloměr elektronu

Klasický poloměr elektronu nebo také Comptonův poloměr nebo délka Thomsonova rozptylu je poloměr elektronu vypočítaný na základě následujících předpokladů:

1. elektron je koule
2. elektronelementární náboj e, který se nachází a je rovnoměrně rozmístěný na povrchu koule.
3. elektrostatická, tedy potenciální energie náboje, odpovídá klidové energii elektronu podle vzorce E = mc2.

Jeho vzorec je:

kde a je elektrický náboj a hmotnost elektronu, je rychlost světla a je permitivita prostředí. Podle klasické elektrostatiky, množství energie potřebné na vytvoření koule s konstantní hustotou náboje s poloměrem a nábojem je okolo

.

Pokud se toto zadá do rovnice relativistické energie elektronu () a vypočítá se pro , výsledkem je nahoře uvedená hodnota.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Klasický polomer elektrónu na slovenské Wikipedii.