Kladské nářečí

Kladské nářečí je nářečí češtiny, používané českou menšinou v Kladsku. Řadí se k severovýchodočeské nářeční oblasti.

Kladské nářečí má několik výrazných odlišností od spisovné češtiny. Patří mezi ně záměna hlásky v za samohlásku u (zrouna namísto zrovna), výskyt bilabiálního v [w] (hlawa namísto hlava) a zjednodušení skupiny dn na nn (jennoho namísto jednoho).

LiteraturaEditovat

  • ČERNÝ Václav: Kladský sborník, Družstevní práce, Praha 1946, (Edice Svět. Nova řada 45) + 1 mapa 1 : 200000
  • HLADÍKOVÁ Kristýna: Kladské sběry lidových vyprávění v „Českém koutku” v Kladsku, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha 2004, diplomová práce [1]
  • JECH Jaromír: Lidová vyprávění z Kladska, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1959 (Edice Lidové uměni slovesné. Řada B, 5)
  • KUBÍN Josef Štefan: Lidomluva Čechů kladských. Příspěvek k české dialektologii, Nákl. České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Praha 1913 (Edice Rozpravy České akademie Císaře Františka Josefa pro Vědy, Slovesnost a Umění, Třída 3, 37)
  • KUBÍN Josef Štefan: Kladské písničky, Český Čtenář, Praha 1925 (Edice Český Čtenář roč. 17, 4/5)
  • KUBÍN Josef Štefan: České Kladsko. Nástin lidopisný, Národopisná společnost ČSL, Praha 1926 (Edice Národopis lidu českoslovanského 2)
  • KUBÍN Josef Štefan: Kladské povídky 3. vydání, (V SNKLHU 1. vydání), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958 (Edice Lidové umění slovesné. Řada A, 7)
  • LUBOS Arno : Das tschechische Volkstum in der Grafschaft Glatz In: Lubos Arno: Deutsche und Slawen. Beispiele aus Schlesien und anderen Ostgebieten. Europaverlag, Wien 1974, ISBN 3-203-50510-X, str. 29–53.
  • SIATKOWSKI Janusz: Dialekt czeski okolic Kudowy, Cz. 1 Fonetyka. Słowotwórstwo, Cz.2 Fleksja. Słownictwo. Teksty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1962 (Edice Monografie Slawistyczne 4,5).
  • ŠLOSAR Dušan: Janusz Siatkowski: Dialekt czeski okolic Kudowy I, II, WrocIaw—Warszawa—Kraków 1962, recenze , SPFFBU, A 14, Brno 1966, str. 191 -194. [2]

Externí odkazyEditovat