Kavalírská cesta

Kavalírská cesta (německy Kavalierstour, Länderreise, anglicky grand tour, z francouzštiny "velká cesta") označovala v období přibližně od renesance do přelomu 18. a 19. století typ cestování. Toho se účastnili dospívající synové šlechtických vrstev (případně, zejména v pozdější době všech bohatších vrstev) v Evropě jako součást a vyvrcholení jejich vzdělávání. Cesty trvaly několik let, byly spojeny se studiem na zahraničních univerzitách, ale též se zde cestovatelé seznamovali s jazyky, fungováním cizích dvorů, získávali potřebné kontakty. Oblíbené země, kam cestovatelé směřovali (obliba částečně závisela na místě původu cestovatele, konfesi, politické konstelaci v Evropě), byly zejména Itálie, Francie, Nizozemí, Španělsko a méně i místa ve Svaté říši. Mladí cestovatelé (nezletilí) zpravidla necestovali sami, většinou s sebou měli hofmistra (vychovatele), případně další služebnictvo, případně mohlo spolu cestovat více šlechticů.

Časové vymezeníEditovat

Je jistá rozkolísanost ve vymezování období, během kterého kavalírské cesty probíhaly. Středoevropské pojetí počítá s obdobím 1600–1750 (v českém prostředí je přijímané zejména vymezení Zdeňkem Hojdou 1570–1740, Ivo Cerman období rozšiřuje i pro 19. století), angličtí autoři vymezují „grand tours“ obdobím 1650–1850.

Externí odkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • BINDER, Filip. Po stopách kultury, přírody i poznání. Zahraniční cesty české a rakouské šlechty mezi osvícenstvím a romantismem a jejich důsledky. Praha: NLN, 2020. 344 s. ISBN 978-80-7422-705-9. 
  • HOJDA, Zdeněk. „Kavalírské cesty“ v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in: Itálie, Čechy a střední Evropa: referáty z konference pořádané ve dnech 6.-8.12.1983, katedra dějin umění a estetiky FFUK v Praze. 1. vyd. Praha: Videopress MON, 1986.
  • HOLÝ, Martin. Zrození renesančního kavalíra: výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620). Praha: Historický ústav, 2010. 588 s. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada A, Monographia; sv. 28. ISBN 978-80-7286-166-8.
  • KUBEŠ, Jiří. Náročné dospívání urozených: kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2013. 463 s. ISBN 978-80-7415-071-5.