Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého

katedra Univerzity Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého je vzdělávací a výzkumná instituce v Olomouci, která se specializuje na oblasti geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, a kartografie. Katedra nabízí různé studijní programy včetně bakalářských, magisterských a doktorských úrovní, s možností studia v anglickém jazyce.[1]

Pracoviště realizuje řadu výzkumných projektů. V oblasti digitální kartografie se zaměřuje na tvorbu tyflomap a 3D tisk, tematickou a atlasovou tvorbu či kognitivní výzkum efektivity map.[2] V eye-tracking kartografickém výzkumu pak šlo dle studie z roku 2016 o jedno z nejvýznamnějších světových pracovišť.[3] Výzkum v rámci urbánního a ekosystémového modelování aplikuje analýzy a simulace městských a přírodních prostředí napříč různými sektory.[4] Katedra se také zabývá rozvojem a aplikačním nasazením bezkontaktních metod, zejména maloformátové snímkování zemského povrchu pomocí dronů a integrace senzorových sítí do geoinformačních technologií.[5]

Katedra geoinformatiky vznikla na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci roku 2001 díky iniciativě Víta Voženílka, který byl od jejího vzniku až do září 2023 vedoucím pracoviště.

Reference

editovat
  1. Vědy o Zemi. Přírodovědecká fakulta UP [online]. [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 
  2. Digitální kartografie [online]. Olomouc: Katedra geoinformatiky PřF UP [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 
  3. WANG, Shuang; CHEN, Yufen; YUAN, Yecheng. Visualizing the Intellectual Structure of Eye Movement Research in Cartography. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2016-09-23, roč. 5, čís. 10, s. 168. Dostupné online [cit. 2023-10-21]. ISSN 2220-9964. DOI 10.3390/ijgi5100168. 
  4. Prostorové modelování [online]. Olomouc: Katedra geoinformatiky PřF UP [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 
  5. Bezkontaktní monitoring [online]. Olomouc: Katedra geoinformatiky PřF UP [cit. 2023-10-21]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat