Katal (kat) je jednotkou katalytické aktivity enzymů. Tzn. jednotkou pro množství enzymu, které urychlí (katalyzuje) biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu. Je odvozenou jednotkou SI (1 kat = 1 mol·s−1).

Dřívější jednotka enzymové aktivity 1 U = 1 µmol·min−1 = 16,67 nanokatalů (nkat = 10−9 kat).

Vzorec editovat

 

Definice editovat

Enzymový preparát má katalytickou aktivitu 1 kat, pokud je schopen při nasycení substrátem za definovaných podmínek (teplota, pH, složení a koncentrace) za přítomnosti aktivátorů a nepřítomnosti inhibitorů proměnit 1 mol substrátu za 1 sekundu.

Historie a využití editovat

Název katal je používán desetiletí, jednotkou SI se stal v roce 1999. Použití této jednotky doporučila Generální konference pro míry a váhy a další mezinárodní organizace. Jednotka katal nahrazuje „enzymovou jednotku“ U (jejíž rozměr je s−1), která není součástí mezinárodní soustavy jednotek SI, která však byla stále v roce 2010 v praxi používána, a to zejména v biochemii (častěji než katal).

Katal není jednotkou, která by byla určena k použití při vyjádření rychlosti reakce, pro jejíž vyjádření se použije jednotka mol·s−1. Katal se spíše použije k vyjádření katalytické aktivity, která je vlastností katalyzátoru, je nezávislý na měřicí proceduře, nemá žádnou numerickou hodnotu a závisí na experimentálních podmínkách. Aby bylo možné určit množství katalyzátoru definované chemické reakce (nejlépe prvého řádu), musí se přísně řídit podmínky reakce.

Katal je poměrně velkou jednotkou, a proto se často používají jeho podíly, např. nanokatal (nkat) nebo mikrokatal (µkat).

Příklad editovat

Jeden katal trypsinu je množství trypsinu, které přeruší jeden mol peptidické vazby za sekundu za definovaných podmínek.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Katal na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat