Kasta

způsob sociální stratifikace charakteristický endogamií a nízkou sociální mobilitou

Kasta je zvláštní výlučná skupina osob, jejichž sociální status je předem dán zrozením. Je to způsob sociální stratifikace, který je institucionálně zakotven v náboženství. Neexistuje prostupnost mezi kastami ani sociální mobilita, praktikuje se endogamie – členové se mohou ženit a vdávat pouze uvnitř kasty.

Termín pochází z portugalského casta, jelikož Portugalci byli první Evropané, kteří se seznámili s nejznámějším takovým systémem, kastovním systémem v Indii. Indové se dělí do čtyř varen, což je spíše nábožensko-filosofický koncept, a do asi tří tisíc endogamních skupin zvaných džáti. Mimo vlastní systém kast stojí bezkastovní obyvatelstvo, tzv. Nedotknutelní.

Mimo Indii kastovní systémy existují i v ostatních státech jižní Asie, v Indonésii na Bali, u Jezídů a v afrických společnostech. V minulosti byl kastovní systém praktikován např. v Číně, Japonsku a Koreji. V Evropě měli status podobný nedotknutelným Agoti.

BiologieEditovat

V biologii se kastami označují pohlavně a funkčně specializované variace například sociálního hmyzu, např. královna, dělnice, trubec, voják, u některých druhů i specializovanější, viz eusocialita.

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Hons, Pavel: Kasta, a basta! Pohled na kastovní systém, tentokrát převážně zdola. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2979-9