Kanonický věk je věková hranice předepsaná kanonickým právem v západním křesťanství k přijetí určitého stupně svěcení, nabytí určitých práv nebo převzetí určitých závazků. V některých případech je možné udělit dispens.

Ve východním křesťanství jsou aplikovány obdobné věkové hranice pro nabytí úřadu, avšak zde neplatí věková hranice pro jeho povinné zřeknutí.

Minimální věk pro určité stupně svěcení

editovat
  • dočasný jáhen – 23 let
  • trvalý jáhen, je-li svobodný – 25 let
  • kněz – 25 let
  • trvalý jáhen, je-li ženatý – 35 let
  • biskup – 35 let

Kanonický věk pro zřeknutí se úřadu

editovat

Jestliže biskup dosáhne věku 75 let, musí se zřeknout svého úřadu; papež buď rezignaci přijme, nebo její přijetí odloží na později.