Czech Republic location map.svg
Poloha v Česku

Pojem Kamýk je nejednoznačný a může mít následující významy:

lidská sídla
historické památky
kopce a vrcholy
vodní nádrž
přírodní památky
další významy