Kámen mudrců

Kámen mudrců (latinsky lapis philosophorum) je hypotetická látka, která je schopná katalyzovat přeměnu běžných kovů ve zlato. Rovněž umožňuje připravit elixír života, který má sloužit k omlazení a možná i k dosažení nesmrtelnosti. Podle jiných mýtů dokáže obnovit životní funkce zemřelé bytosti. Nalezení této látky bylo jedním z hlavních cílů alchymie.

Původ alchymie je ve starověkém Orientu, Řecku a v Indii, myšlenka omlazení však pochází z Číny a přeměna kovu na dražší látku (zlato nebo stříbro) je z arabské alchymie z 8. století. Jabir ibn Hayyan (latinsky Geber) analyzoval všechny prvky a určil čtyři základní vlastnosti – horko, chlad, sucho a vlhko. Oheň je suchý a horký, země studená a suchá, voda studená a mokrá a vzduch horký a vlhký. Dále teoretizoval, že všechny kovy jsou kombinací těchto čtyř principů.

Podle těchto předpokladů by přeměna jedné látky na jinou byla možná přeskupením těchto vlastností. Tato změna by byla zprostředkována látkou, která je v arabštině zvaná al-iksir.

Kámen mudrců lze podle Kabaly (jedna z prvních zmínek o kameni mudrců) také brát obrazně jako břemeno zatěžující lidi obdařené vědomostmi. Obdobně říkáme kámen úrazu, přitom se nejedná o žádný minerál. Patrně si už starověcí myslitelé všimli, že osoba podrobně obeznámená s problematikou práce, kterou vykonává, postupuje méně lehkovážně než osoba, která o dané problematice nic neví. Kámen mudrců je tak vlastně pro vzdělané osoby hendikepem proti nevzdělancům. Přeměnu běžných kovů ve zlato lze opět brát obrazně jako přeměnu bahna nevědomosti ve zlato poznání. Navíc lidé obdařeni moudrostí jsou déle duševně mladí a u mnohých jejich práce zaručuje nesmrtelnost (Archimedes, Newton, Einstein). Kámen mudrců je také znám z knižního bestselleru či stejnojmenného filmu Harry Potter a kámen mudrců, kde je jeho autorství připisováno Nicolasu Flamelovi.

Další termínyEditovat

Vitriol, psáno s tečkami jako V.I.T.R.I.O.L. se vykládá jako zkratka pro formuli popisující alchymistickou transmutaci Visita Inferiora Terrae Rectificando Invenies Occultum LapidemNavštiv nitro země, očištěním najdeš skrytý kámen. Skrytým kamenem je zde míněn Kámen mudrců, neboli lapis philosophorum, představující cíl alchymistické práce. Tato substance je schopna proměňovat kovy, omlazovat i léčit. Kámen měl být výsledkem složitých operací s látkou, při kterých mělo dojít ke splynutí protikladů – proto bývá někdy symbolicky znázorňován jako hermafrodit. Splynutí protikladů mělo být výsledkem procesů, při kterých byla látka rozdělována, „očišťována“ a následně opět míchána – rozpouštěna.

Související slovo arbor philosophica (strom filosofů, mudrců) představuje rozvětvenou strukturu, která podle alchymistů vzniká krystalizací dusičnanu stříbrného smíchaného se rtutí. Tento pojem také někdy znázorňuje dvanáct hlavních alchymistických operací.

LiteraturaEditovat

  • REILLY, Matthew. Posvátné kameny. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2008. 408 s. Klokan. ISBN 978-80-7362-538-2.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat