Kádrový pracovník

Kádrový pracovník (neformálně kádrovák) byla osoba, vždy člen KSČ[zdroj?], pověřena najímáním a propouštěním zaměstnanců v běžných (nevojenských) organizacích. Byl civilní obdobou vojenského politruka [zdroj?]. Většinou měl titul Zástupce ředitele pro kádrovou práci apod. Po roce 1990 se místo označení kádrový pracovník užívá slova personalista, obdobně místo kádrové oddělení (u větších institucí) personální oddělení, případně oddělení lidských zdrojů. V přeneseném označení je termín kádrovák v běžné mluvě užíván pro osobu, která by jiné vylučovala či negativně hodnotila na základě politických názorů či jiného kritéria.