Justiční stráž

Justiční stráž je součást vězeňské služby, která zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti.

Uniforma justiční stráže

Justiční stráž má postavení ozbrojeného bezpečnostního sboru a její příslušník je v době služby úřední osobou.[1] Služba je vykonávána ve služebním stejnokroji.[2] Justiční stráž je podřízena příslušnému řediteli vazební věznice nebo věznice a řídí se pokyny předsedy soudu, ředitele správního útvaru soudu, předsedy soudního senátu (samosoudce), vedoucího státního zástupce, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního zastupitelství nebo ministerstva.

Úkoly justiční strážeEditovat

Justiční stráž:[3]

 • chrání úřední a další osoby, např. svědky,
 • zabraňuje vstupu nepovolaných osob,
 • provádí rozhodnutí o vykázání určitých osob nebo o vyklizení jednací síně či jiného místa v budově soudu,
 • v případě nutnosti vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně,
 • zabezpečuje přepravu cenností a vyšších peněžních částek,
 • doručuje písemnosti soudu nebo státního zastupitelství,
 • doprovází a chrání justiční zaměstnance při úkonech mimo budovu soudu nebo státního zastupitelství
 • a činí i jiné úkony nezbytné k zajištění pořádku, bezpečnosti a plynulého a nerušeného průběhu soudního řízení.

Oprávnění a povinnostiEditovat

Při plnění svých úkolů může příslušník justiční stráže zjišťovat totožnost osob a prohlížet jejich věci. Při důvodném podezření, že někdo má u sebe zbraň nebo jiný nebezpečný předmět, může provést osobní prohlídku a tuto věc odebrat. K zajištění pořádku a bezpečnosti je oprávněn použít donucovací prostředky (např. hmaty, chvaty, údery a kopy, pouta, obušek, slzotvorné prostředky, hrozbu střelnou zbraní a varovný výstřel), vždy však přiměřeně situaci. Případně výjimečně, pokud by použití donucovacích prostředků nebylo zřejmě účinné, může přímo použít služební střelnou zbraň.

Příslušník justiční stráže je povinen dbát cti a důstojnosti všech osob s nimiž jedná, při provádění služebního zákroku musí, je-li to možné, nejdříve využít domluvy nebo výzvy „jménem zákona“. Jestliže by pak při použití donucovacího prostředku nebo střelné zbraně došlo ke zranění, je povinen, jakmile je to možné, poskytnout zraněnému první pomoc a zajistit lékařské ošetření.[4]

ReferenceEditovat

 1. § 127 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 2. Uniformy příslušníků VS ČR [online]. Vězeňská služba České republiky, 2011-01-18 [cit. 2015-07-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-07-24. 
 3. § 22 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky (dále jen „zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky“).
 4. § 6–20 zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.