Osobní prohlídka

Osobní prohlídka je jeden z možných úkonů v rámci trestního řízení, který slouží k zajištění věci, která je pro toto řízení důležitá. Jde sice o zásah do nedotknutelnosti osoby, ten je však při dodržení všech zákonných podmínek podle čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod přípustný. Právně upravena je v § 82–85a trestního řádu.

Vykonat osobní prohlídku lze jen tehdy, pokud existuje opravdu důvodné podezření, že někdo má u sebe pro dané trestní řízení důležitou věc a pokud jí předcházel jeho neúspěšný výslech. V případě zadržení, zatčení nebo vzetí do vazby lze zjišťovat i přítomnost zbraně nebo jiné život či zdraví ohrožující věci. Důvodnost posuzuje soudce, v přípravném řízení státní zástupce či s jeho souhlasem policejní orgán, kteří vydávají odůvodněný příkaz k osobní prohlídce. Bez něj lze osobní prohlídku provést tehdy, nesnese-li věc odkladu, v případě vzetí do vazby, zatčení, zadržení nebo i jen přistižení při činu. Realizující orgán je oprávněn překonat i případný odpor nebo jinou překážku. Vykonává ji vždy jen osoba stejného pohlaví a je k ní navíc nutno přizvat nezúčastněnou osobu. O osobní prohlídce se spisuje protokol a tomu, u koho byla provedena, se předává písemné potvrzení o provedeném úkonu a o případném převzetí nalezených věcí.

Odlišným procesním institutem je tzv. prohlídka těla podle § 114 odst. 1 trestního řádu, kterou se zjišťuje, zda jsou na těle stopy či následky trestného činu.