Interpolace (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Interpolace (lat. inter-polare, vylepšit vkládáním) může odkazovat k: