Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity

fakulta České zemědělské univerzity

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta vznikla v roce 2013 rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z Institutu tropů a subtropů (ITS). V čele fakulty je děkan, od roku 2021 Patrick Van Damme. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Suchdole.

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity
Pavilon tropického zemědělství (PTZ)
Vedení fakulty
Děkanprof. dr. ir. Patrick Van Damme
Proděkanprof. Ing. Jan Banout, Ph.D.
ProděkanIng. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
ProděkankaIng. Petra Chaloupková, PhD., dr. h.c.
ProděkankaIng. Jana Mazancová, Ph.D.
TajemniceIng. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., MBA
Základní informace
Datum založení2013
Kontaktní údaje
AdresaKamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol
Telefon+420 224 381 111
DIČCZ60460709
Souřadnice
https://www.ftz.czu.cz/

StudiumEditovat

V současné době fakulta vychovává studenty v oborech zemědělství, agrolesnictví, lesnictví, živočišná výroba, mechanizace a ekonomika pro rozvojové země. V období Československa mohli na institutu studovat pouze studenti z vybraných zemí, protože studium bylo součástí Československé rozvojové pomoci. V současné době studují na fakultě převážně čeští studenti, nicméně zahraniční studenti z celého světa stále tvoří významnou část studujících. Studium se zaměřuje od počátku na výchovu zemědělských odborníků tropů a subtropů, je organizováno formou bakalářskou, magisterskou a doktorskou. Magisterské studijní programy se v současnosti vyučují pouze v angličtině, stejně jako nově otevřený bakalářský studijní program International Cooperation in Agricuture and Rural Development (ICARD).[1]

FTZ je realizátorem více než čtyřiceti rozvojových projektů, které mají aspekty mezinárodní i výzkumné činnosti (aplikovaný výzkum) a poskytují praktické poznatky pro studenty a pedagogy. Projekty jsou řešeny například v Peru, Angole, Haiti, Etiopii, Senegalu, Jordánsku, Vietnamu, Moldávii, Mongolsku a v dalších zemích.[2]

HistorieEditovat

Fakulta tropického zemědělství je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), založena byla v roce 1964 pod názvem Institut tropického a subtropického zemědělství[3]< a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.[4] V roce 2013 se Institut tropů a subtropů transformoval rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze na Fakultu tropického zemědělství.

ŘediteléEditovat

 • prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc. (1965–1972)
 • prof. Ing. František Pospíšil, CSc. (1972–1977)
 • doc. Ing. Jiří Jára, CSc. (1977–1987)
 • prof. Ing. Jiří Havel, CSc. (1987–1989)
 • doc. MVDr. Jiří Houška, CSc. (1990–1991)
 • prof. Ing. Jan Bláha, CSc. (1991–1995)
 • doc. Ing. Karel Otto, CSc. (1996–2000)
 • prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc. (2000-2012)
 • doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (od 2012-2013)

Děkani

 • doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (2013–2021)
 • prof. dr. ir. Patrick Van Damme (2021–doposud)

Studijní programyEditovat

 
Interiér Pavilonu tropického zemědělství
 • bakalářské (v českém nebo anglickém jazyce)
  • Tropické zemědělství[5]
  • International Cooperation in Agriculture and Rural Development[6]
 • magisterské (v anglickém jazyce)
  • Agri-food Systems and Rural Development[7]
  • International Development and Agricultural Economics[8]
  • Tropical Crop Management and Ecology[9] 
  • Tropical Forestry and Agroforestry[10] 
  • Tropical Farming System[11] 
  • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation[12]
 • doktorské (v anglickém jazyce)
  • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics[13]
  • Agriculture in Tropics and Subtropics[14] 
  • Tropical Agrobiology and Bioresource Management[15] 

Katedry a součásti FTZEditovat

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech (KCHZPT)Editovat

Vedoucí: doc. Francisco Ceacero Herrador, Ph.D.[16]

Aktivity KCHZPT zasahují především do oblasti chovu a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat, chovu a ochranu původních živočišných druhů, výživy a krmení zvířat v tropech, zoohygieny a prevence onemocnění zvířat, etologie domácích i divoce žijících zvířat a zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin. Katedra spravuje farmový chov antilopy losí (Taurotragus oryx) na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech a členové katedry se pod hlavičkou spolku Derbianus Conservation[17] podílí na řízení chovu kriticky ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v lidské péči v Senegalu.[18]

Katedra ekonomiky a rozvoje (KER)Editovat

Vedoucí: Ing., Dr. sc. agr., Dr. sc. habil. Miroslava Bavorová[19]

Aktivity Katedry ekonomiky a rozvoje směřují k vzdělávání odborníků a výzkumu v oborech zemědělské ekonomiky a rozvoje venkova, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na udržitelné strategie pro snižování chudoby v rozvojových zemích, které vychází z tradic a aktivní účasti místního obyvatelstva s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.[20]

Katedra tropických plodin a agrolesnictví (KTPA)Editovat

Vedoucí: prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.

Hlavním cílem Katedry tropických plodin a agrolesnictví je výchova, vzdělávání odborníků a výzkum v oboru rostlinné produkce v tropech a subtropech. Výzkum je zaměřen na výběr genetického materiálu a zpracování technologií pěstování méně známých tropických a subtropických plodin, agrolesnictví a izolaci a identifikaci nových látek z tropických a subtropických plodin a testování jejich bioaktivity, výživné hodnoty a chemického složení.[21]

Katedra udržitelných technologií (KUT)Editovat

Vedoucí: prof. Ing. Jan Banout, Ph.D.

Katedra udržitelných technologií se zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova tropů a subtropů. Katedra se orientuje na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich adopce pro místní podmínky.[22]

Botanická zahrada FTZEditovat

Vedoucí: Ing. Anežka Daníčková

Provoz sbírkových a pracovních skleníků, které byly vybudovány současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské, byl zahájen 1. ledna 1968. Vedle výuky studentů FTZ zde probíhá i výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder ČZU. Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření.[23]

Studentské organizaceEditovat

Be FairEditovat

Na FTZ působí studentská organizace Be Fair. Jejím zakladatelem je Hynek Roubík. Po něm studentskou organizaci vedl Vojtěch Marek se Zuzanou Holubovou. Poté studentskou organizaci vedla Zuzana Holubová s Lenkou Hofierkovou a po ní Nikola Sýkorová. Nyní Be Fair vede Filipp Melaj.

Be Fair vznikla z akční skupiny pro fair trade již v roce 2013.[24] Hlavní témata jsou: důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou rovněž také pilíře Fair trade. Be Fair podporuje eticky obchodované produkty, které se zaručují, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. Snaží se jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Kromě fairtradových produktů také podporuje lokální potraviny.

Přínos spočívá zejména v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako fairtradové snídaně, výstavy, cestovatelské přednášky a jiné. Spolupracují i s jinými organizacemi (např. NaZemi, Ekumenická akademie aj.), které se též hlásí ke společenské odpovědnosti. Navštěvují konference a své poznatky publikují. Od začátku roku 2014 Be Fair vstoupil do Asociace společenské odpovědnosti a od začátku roku 2015 se stali jednou z prvních HateFree zón v Praze.

Zásluhou aktivit Be Fair se Fakulta tropického zemědělství stala první faitradovou fakultou v Praze.[25]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. International Cooperation in Agriculture and Rural Development. web.archive.org [online]. 2016-03-07 [cit. 2020-10-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-03-07. 
 2. Rozvojové projekty FTZ http://www.projects.its.czu.cz/index_cz.html Archivováno 26. 6. 2015 na Wayback Machine.
 3. Fakulta tropického zemědělství. www.its.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 4. VAŇATOVÁ, Petra a kol. 100 let historie zemědělské univerzity v Praze. Zpravodaj; Česká zemědělská univerzita v Praze. Červen 2006, roč. 3. 
 5. Fakulta tropického zemědělství - Tropické zemědělství. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 6. International Cooperation in Agriculture and Rural Development. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-11-04. 
 7. Agri-food Systems and Rural Development. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 8. International Development and Agricultural Economics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 9. Tropical Crop Management and Ecology. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 10. Tropical Forestry and Agroforestry. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 11. Tropical Farming System. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 12. Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 13. Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 14. Agriculture in Tropics and Subtropics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 15. Tropical Agrobiology and Bioresource Management. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 16. Fakulta tropického zemědělství. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2021-10-19]. Dostupné online. 
 17. Derbianus Conservation. www.derbianus.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 18. Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 19. Fakulta tropického zemědělství. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-09-14]. Dostupné online. 
 20. Katedra ekonomiky a rozvoje. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 21. Katedra tropických plodin a agrolesnictví. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 22. atedra udržitelných technologií. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 23. Botanická zahrada ITS ČZU v Praze. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 24. www.ftz.czu.cz [online]. www.ftz.czu.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné online. 
 25. Fairtrade v Česku [online]. www.fairtrade-cesko.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-04. 

Externí odkazyEditovat