Informační design

Informační design je oblast designu, praxe umělecko-technické výzdoby a reprezentace různých informací, s ohledem na ergonomii, na funkcionální možnosti, na psychologická kritéria vnímání informací člověkem, na estetiku vizuálních forem představy informací a dalších faktorů.

Minard.png

V informačním designu se používají tradiční a nové principy designu v procesu interpretace složitých a nestrukturovaných dat do pochopitelných informací. Pomoci obrázků, symbolů, barev a slov probíhá přenos informace, ilustrace dávají vizualizaci vztahů.

DefiniceEditovat

Podle Roberta Chorna ze Stanfordovy univerzityinformační design – je umění a věda přípravy informací takovým způsobem, aby mohla být efektivně používaná lidmi.

Dino Karabeg definoval informační design následovně: Informační design – je design informací.  

Informační design je protipříkladem tradičnímu informováni, při kterém profesionálové ve své oblasti vedou informační komunikace pomoci tradičních zdrojů. Pro informační design jsou důležité odpovědi na následující otázky:

 • Co je cílem informací v daně kultuře? 
 • Jakým způsobem se cíle mohou dostávat efektivněji?
 • Jakým novým cílům může sloužit dána informace? 
 • Jak musí být informace představena, aby byl cíl dosáhnut?

Ve svém článku Gerlinde Schuller předvádí vzorec definující informační design:

Informační design = složitost + mezioborovost + experiment.  

PrincipyEditovat

Základním cílem informačního designu je zjednodušení komunikaci: zpráva musí být nejen přesně odeslána odesílatelem, ale i správně pochopena příjemci. 

Informační design se skládá z funkcionálních a estetických principů.

K funkcionálním principům patří:

 • jednodušší pochopení a učení
 • jasná struktura zprávy
 • jasnost
 • jednoduchost
 • jednota (angl. unity) elementů zprávy
 • zajištění vysoké kvality zprávy
 • snížení ceny

K estetickým principům paří:

HistorieEditovat

Pojem information design, vznikl v 90. létech 18. století. Někteří designéři začali používat tento pojem, a v roce 1979 byl založen časopis Information Design Journal . Podle vzpomínek redaktora časopisu, nový časopis měl za cíl přidat grafice té doby: informační komunikace, jazyk a proces plánování. Potřeba názorné představy vznikla dávno.

Metody designuEditovat

Třídění kartičekEditovat

Třídění kartiček je jednou z metod projektování struktury internetového portálu, ve kterém se účastní potenciální uživatelé. Metoda je zaměřena na ujasnění struktury a zjednodušení hledání informace. Podstatou metody je rozdělení kartiček na skupiny podle názvu materiálu stránek. Existuje zavřená a otevřená metoda, v závislosti na tom, jestli uživatelé mohou vytvářet své skupiny, nebo jestli jsou skupiny přesně dané. Mezi plusy patří jednoduchost, lacinost, rychlost provádění.

Obvyklé způsobyEditovat

ZdůrazněníEditovat

Změnou různých parametrů textu (písmo, rozměr atd.) je možné dosáhnout kontrastu mezi textem, a takovým způsobem zdůraznit nejdůležitější informace.

Paralelní výkladEditovat

Okrajové poznámky — paralelní texty — pomáhají obrátit pozornost na nejdůležitější informace.

Doplnění "vzduchem"Editovat

Důležitou část textu je možné zdůraznit pomocí obtékání prázdným místem — "vzduchem". Takto "provzdušněný" dokument je příjemnější na čtení 

Zbytečná komplikovanostEditovat

Jeden z problémů informačního designu je zbytečná komplikovanost (over-designed), který vytváří existence neužitečných informací.

Použití Editovat

Informační design se používá například v oblastech:

 • informační materiály
 • vnitropodnikové dokumenty
 • ukazatele a organizace prostředí pro orientaci v prostoru


ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Информационный дизайн na ruské Wikipedii.