Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu kvality. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.[1]

Vývoj řady ISO 9000

Členem ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je i Česká republika a pro označení svých norem využívá zkratku ČSN. Povinností členských zemí ISO je přeložit a vydat nově vydanou ISO normu, a to v termínu do 6 měsíců. Překlad však v případě sporů nenahrazuje originál v anglickém jazyce.[2]

Historie ISO 9000

editovat

Normy ISO 9000 byly poprvé zveřejněny v roce 1987 a vzešly z řady norem BS 5750 (British Standard). Určité úpravy a revize proběhly v roce 1994, ale až v roce 2000 vznikla nová ucelená řada ISO 9000, která sloučila tři standardy (ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003). V roce 2008 byl systém doplněn o normu ISO 9004, která pouze rozšiřuje již fungující systémy.

Další informace

editovat

Aby mohla řada ISO 9000 udržet svou účinnost, jsou normy periodicky revidovány, aby bylo možné využívat nový vývoj v oblasti řízení jakosti a také ze zpětné vazby uživatelů. ISO / TC 176, která se skládá z odborníků z firem a dalších organizací po celém světě, sleduje používání norem, aby zjistila, jak mohou být zlepšeny tak, aby vyhovovaly potřebám a očekáváním uživatelů při příštích revizích. Všechny normy ISO jsou pravidelně kontrolovány z hlediska relevance; změny jsou provedeny, pokud je prokázána potřeba zlepšit standard.[3]

Na základě informací od uživatelské komunity bude ISO / TC 176 nadále hodnotit a přijímat nové koncepce v oblasti řízení kvality pro začlenění do norem ISO. To může zahrnovat iniciativy specifické pro daný sektor a podpůrné dokumenty v rámci rodiny ISO 9000. Většina technických komisí ISO rozpozná strukturu normy ISO 9001, pokud jsou vypracovány nové standardy systémů řízení pro jiné nebo specifické účely.[3]

Závazek společnosti ISO k udržení hybnosti ISO 9000 prostřednictvím recenzí, zdokonalování a zefektivnění norem zaručuje, že vaše investice do systému ISO 9000 dnes budou i nadále poskytovat efektivní řešení správy do budoucnosti.[3]

Pro vytvoření jednotných pravidel a jednotného rámce zabezpečování jakosti v organizacích všech typů a velikostí byly vypracovány normy řady ISO 9000. Poslední revize těchto norem proběhla v roce 2015. Jedná se o normy:[4]

 • ISO 9000:2015 – norma popisuje zásady systémů managementu jakosti a specifikuje terminologii systémů managementu jakosti,
 • ISO 9001:2015 – tato norma specifikuje požadavky na systémy managementu jakosti pro použití v případě, že je zapotřebí prokázat způsobilost organizace k poskytování výrobků, které splňují požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky předpisů,
 • ISO 9004:2009 – tato norma poskytuje návod na systémy managementu jakosti, včetně procesů pro neustálé zlepšování, které přispívají ke spokojenosti zákazníků organizace a jiných zainteresovaných stran.[4]

Certifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu je 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit.[5] Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem. Jedná se o všechny organizace od nemocnic po poskytovatele internetového připojení.[6][7]

Normy ISO 9000 jsou dostupné prostřednictvím tzv. národních orgánů, v ČR je jím ÚNMZ.[8] Lze dohledat seznamy certifikovaných společnosti a seznamy společností s neplatnými certifikáty.[9]

Důvody k držení certifikátů

editovat

Globální přijetí ISO 9001 může být způsobeno řadou faktorů. Většina významných odběratelů vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli v držení certifikát ISO 9001. Kromě toho mnoho studií ukázalo na znatelné finanční benefity, plynoucí z držení certifikátu 9001. Roku 2011 britská certifikační agentura (British Assessment Bureau) ukázala, že 44% jejich klientů získalo novou zakázku,[10] stejně tak další společnosti poskytující certifikát zaznamenaly značné nárůsty obchodů jejich klientů, oproti necertifikovaným společnostem.[11]

Obecné zásady ISO 9000

editovat

Normy ISO řady 9000 jsou založeny na sedmi obecných zásadách, zavazujících zejména vrcholový management a platných a použitelných pro jakýkoliv typ organizace:[12]

 1. Zaměření na zákazníka:
  • Pochopte potřeby stávajících a budoucích zákazníků,
  • Sladění organizačních cílů s potřebami a očekáváními zákazníků,
  • Uspokojte požadavky zákazníků,
  • Měření spokojenosti zákazníků,
  • Správa vztahů se zákazníky,
  • Snažte se překonat očekávání zákazníků,
 2. Vedení lidí:
  • Stanovte vizi a směr organizace,
  • Nastavte náročné cíle,
  • Model organizačních hodnot,
  • Vytvořte důvěru,
  • Vybavte a posilněte zaměstnance,
  • Uznávejte příspěvky zaměstnanců,
 3. Zapojení lidí:
  • Zajistěte, aby byly lidské schopnosti využívány a oceňovány,
  • Udělat lidem zodpovědnost,
  • Umožnit účast v neustálém zlepšování,
  • Vyhodnoťte individuální výkon,
  • Povolit sdílení učení a znalostí,
  • Povolit otevřenou diskusi o problémech a omezeních,
 4. Procesní přístup:
  • Správa činností jako procesů,
  • Změřte schopnost činností,
  • Identifikujte vazby mezi činnostmi,
  • Upřednostněte příležitosti ke zlepšení,
  • Rozložte zdroje efektivně,
 5. Zlepšení:
  • Zlepšete výkon a schopnosti organizace,
  • Vyrovnejte zlepšovací aktivity,
  • Posílejte lidem zlepšení,
  • Opatření měříme důsledně,
  • Oslavte zlepšení,
 6. Rozhodování založené na důkazech:
  • Zajistěte dostupnost přesných a spolehlivých dat,
  • Pro analýzu dat použijte vhodné metody,
  • Proveďte rozhodnutí na základě analýzy,
  • Analýza bilance dat s praktickými zkušenostmi,
 7. Správa vztahů:
  • Identifikujte a vyberte dodavatele, abyste spravovali náklady, optimalizovali zdroje a vytvořili hodnotu,
  • Vytvořte vztahy s ohledem na krátkodobé i dlouhodobé,
  • Sdílejte odborníky, zdroje, informace a plány s partnery,
  • Spolupracujte na zlepšovacích a rozvojových aktivitách,
  • Uznávejte úspěchy dodavatelů.[12]

Počet držitelů certifikátů

editovat

Růst certifikací ISO 9001 je uveden v tabulkách níže:

Počet celosvětových držitelů certifikátů ISO 9001 (vždy na konci roku)
2000[13] 2001[13] 2002[13] 2003[13] 2004[14] 2005[14] 2006[14] 2007[14]
409,421 510,616 561,747 567,985 660,132 773,867 896,929 951,486
2008[15] 2009[15] 2010[16] 2011[16] 2012 2013[17] 2014[17] 2015
982,832 1,064,785 1,118,510 1,111,698 1,126,460 1,138,155
Top 10 zemí v počtu držených certifikátů ISO 9001 (2010)[18]
Rank Country No. of certificates
1 Čína 297,037
2 Itálie 138,892
3 Rusko 62,265
4 Španělsko 59,854
5 Japonsko 59,287
6 Německo 50,583
7 Spojené království 44,849
8 Indie 33,250
9 Spojené státy 25,101
10 Korea 24,778
Top 10 zemí v počtu držených certifikátů ISO 9001 (2009)[15]
Rank Country No. of certificates
1 Čína 257,076
2 Itálie 130,066
3 Japonsko 68,484
4 Španělsko 59,576
5 Rusko 53,152
6 Německo 47,156
7 Spojené království 41,193
8 Indie 37,493
9 Spojené státy 28,935
10 Korea 23,400

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ISO 9000 na anglické Wikipedii.

 1. ISO 9001 Certifikace systému managementu jakosti [online]. tuv-sud.cz [cit. 2011-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-13. 
 2. 1959-, Blecharz, Pavel,. Základy moderního řízení kvality. 1. vyd. vyd. Praha: Ekopress 122 s. ISBN 9788086929750, ISBN 8086929752. OCLC 780138272 
 3. a b c ISO, ISO/TC. Ženeva: ISO, 2016. ISBN 978-92-67-10656-4. 
 4. a b 1975-, Škapa, Stanislav,. Jakost výrobních procesů. Vyd. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM 219 s. ISBN 9788072045716, ISBN 8072045717. OCLC 237071953 
 5. ISO FAQ [online]. certifikace-iso.cz [cit. 2015-09-16]. Dostupné online. 
 6. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně získala certifikát kvality [online]. mediafax.cz, 2011-11-05 [cit. 2011-11-18]. Dostupné online. 
 7. Kvality B2B služeb od UPC potvrzeny [online]. parabola.cz, 2011-11-8 [cit. 2011-11-18]. Dostupné online. 
 8. Normy jakosti řady ISO 9000 [online]. normy.jakosti.cz [cit. 2011-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-13. 
 9. ISO - certifikace systémů řízení - ISO 9000 - ISO 14001 [online]. [cit. 2011-11-30]. Dostupné online. 
 10. Prokázáno, že ISO 9001 pomáhá podnikům v získání nových zakázek [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-07-28. (anglicky) 
 11. YEUNG, Chris K.Y.; CHENG, Andy C.L. Dopad ISO 9000 na obrat společnosti [online]. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2007. S. 40. Dostupné online. (anglicky) 
 12. a b ISO 9000 - What Is ISO 9000? A Standards Series | ASQ. asq.org [online]. [cit. 2018-11-27]. Dostupné online. (anglicky) 
 13. a b c d ISO průzkum z roku 2003 [online]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 14. a b c d ISO průzkum z roku 2008 [online]. [cit. 2016-01-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-18. (anglicky) 
 15. a b c ISO průzkum z roku 2009 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 16. a b ISO náhled průzkumu z roku 2011 [online]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu. (anglicky) 
 17. a b ISO náhled průzkumu z roku 2014 [online]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. ISO průzkum z roku 2010 [online]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy

editovat