Hypalgezie

Hypalgezie je snížené vnímání bolesti. Příčinou bývá užití opiátů nebo diabetes. Postiženým chybí varovná funkce bolesti.[1]

ReferenceEditovat

Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.