Hydrant (také požární hydrant) je armatura, umístěná na vodovodním potrubí, sloužící k napojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při hašení požáru.

Moderní nadzemní hydrant

HistorieEditovat

Zavádění hydrantů v Rakouské monarchii vycházelo z nových požárních předpisů, vyhlášených císařovnou Marií Terezií a uváděných v realizaci jejím synem císařem Josefem II. První litinové armatury hydrantů vyšly z Komárovských sléváren až v 19. století.

PoužitíEditovat

Hydrant je primárně určen k zásahu proti požárům pro hasičské jednotky. Pro přístup k hydrantu je potřebný hydrantový klíč, který tvoří výbavu hasičských vozidel.

RozděleníEditovat

Nadzemní hydrantEditovat

Je dostupný z volného povrchu země, má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly. Jeho korpus je přibližně válcový nebo kónický nahoře s profilovanou hlavicí. Zpravidla je odlitý z jednoho kusu železné litiny se dvěma nebo třemi šroubovacími ocelovými uzávěry, jištěnými pojistným řetězem. Hydrant bývá nalakován výstražnou červenou barvou, ale vyskytují se i jiné barvy jako zelená, žlutá, šedá nebo modrá. Hydrant používají hasiči při likvidaci požáru. Hydranty v obcích a městech jsou napojeny na běžný rozvod pitné vody. Hydranty ve větších průmyslových závodech bývají napojeny na zvláštní požární vodovod. U moderních hydrantů je přírubový spoj mezi vlastním tělem hydrantu a podzemní částí proveden jako lámavý. Ulomením hydrantu (např. nárazem vozidla) dojde pouze ke zničení nahraditelného spoje. Samotný hydrant a podzemní rozvod zůstane nepoškozen.

Podzemní hydrantEditovat

Podzemní hydrant se nachází pod úrovní země. Pro přístup k podzemnímu hydrantu je nutné sejmout kryt hydrantu (poklop), hydrant odemknout pomocí hydrantového klíče a napojit na něj nástavec na podzemní hydranty. Podzemní hydrant slouží primárně k zásahu hasičů při požárech. Nevýhodou podzemních hydrantů (zvláště ve městech) je, že často bývají znepřístupněny parkujícími automobily.

Zabudovaný nástěnný hydrantEditovat

Tento typ hydrantu je umístěn v nástěnné skříňce hydrantu spolu s požární hadicí. Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské jednotky na místo požáru. Patří do základního vybavení protipožární ochrany budov. Hydrantová skříň může být i uzamčená, ale za podmínky příslušného klíče k zámku od hydrantové skříně např. v požární krabičce. Hydrantová skříň nemusí být na rozdíl od hasicího přístroje vybavena plombou, ale HZS tento postup doporučuje.

Kontrola hydrantůEditovat

Dle právního řádu České republiky patří požární hydranty mezi požárně bezpečnostní zařízení[1] a vztahuje se tak na ně povinnost provádět nejméně jednou ročně kontrolu provozuschopnosti.[2] Kontrolu provozuschopnosti požárních hydrantů může provádět pouze osoba, která je držitelem platného oprávnění k provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou a při své činnosti musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.[3]

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hydrant na slovenské Wikipedii.

  1. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., § 2 odst. 4 písm. e)
  2. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., § 7 odst. 4
  3. Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., § 10 odst. 1

Externí odkazyEditovat