Hustota (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Hustota je pojem, používaný pro řadu různých veličin. Obvykle označuje množství (hmotnost, počet) něčeho vztažený na jednotku plochy či objemu.