Historická rekonstrukce

Historická rekonstrukce (v češtině někdy označované i anglickým výrazem reenactment) je druh hry či zábavy, při níž se její účastníci snaží vytvořit obraz historické události nebo období. Snaží se tím přiblížit a připomenout divákům historii. Obvykle se rekonstruují bitvy. Zvláštním druhem historických rekonstrukcí jsou skanzeny.

Rekonstrukce bitvy u Grunwaldu
Rekonstrukce bitvy u Slavkova
Československá samostatná obrněná brigáda u Dunkerque v roce 1945 - rekonstrukce

Hráči se často organizují do skupin. Nejvíce skupin a jednotlivců zabývajících se historickými rekonstrukcemi jsou amatéři, pro které je tato hra koníčkem. Jednotliví hráči se od sebe mohou velmi lišit. Jsou mezi nimi muži i ženy, děti i staří lidé. Mají i různá povolání, od studentů, hasičů a právníků přes vojáky, lékaře až po profesionální historiky.

V Česku se rekonstrukcím vojenských historických událostí věnují kluby vojenské historie. Jsou to nejčastěji občanská sdružení převážně amatérských zájemců o vojenskou tematiku. Jejich členové se zaměřují na vystupování v historických uniformách z určitého období, snaží se získávat poznatky a dobové materiály (reálie), účastní se nejrůznějších vojensko-historických akcí: bojových ukázek (popř. rekonstrukcí celých bitev), slavnostních přehlídek a pietních aktů, doma i v zahraničí, s cílem připomínat veřejnosti "akční" formou důležitá období i jednotlivé události historie, což se označuje termínem „živá historie“, (anglicky living history). Některé kluby vojenské historie také pomáhají udržovat nebo rekonstruovat historické vojenské památky (zříceniny hradů aj. opevněné objekty).

V českých zemích se tyto organizace zaměřují především na tato období:

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat