Heteroskedasticita

Graf ukazující heteroscedastická data.

Heteroskedasticita nebo heteroskedastičnost ve statistice dat znamená, že variance (rozptyl) je závislá na parametru (je nehomogenní).

Související článkyEditovat