Otevřít hlavní menu

Variabilita

termín

Variabilita čili rozptýlenost je vlastnost rozdělení pravděpodobnosti či statistického znaku, která vyjadřuje, jak vzdálené jsou typicky hodnoty od sebe navzájem či od střední hodnoty. Variabilita se v praxi měří mnoha různými způsoby. Často používané míry variability jsou: