Heterogonie

typ životního cyklu, při kterém se střídá partenogeneze a pohlavní rozmnožování
Perloočky, příklad skupiny, u níž se vyskytuje heterogonie

Heterogonie je druh rozmnožování (resp. životního cyklu), při kterém se střídá partenogeneze a pohlavní rozmnožování. Probíhá například u perlooček (Cladocera).