Otevřít hlavní menu

Heřmánkovický potok

potok

Heřmánkovický potok patří mezi významnější levostranné přítoky řeky Stěnavy v okrese Náchod v Královéhradeckém kraji.[1] Délka toku činí 7,56 km. Plocha povodí je 10,147 km².[2]

Heřmánkovický potok
Heřmánkovický potok v Heřmánkovicích
Heřmánkovický potok v Heřmánkovicích
Základní informace
Délka toku 7,56 km
Plocha povodí 10,147 km²
Světadíl Evropa
Hydrologické pořadí 2-04-03-0120
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Královéhradecký kraj, Heřmánkovice)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Baltské moře, Odra, Kladská Nisa, Stěnava
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Průběh tokuEditovat

Heřmánkovický potok pramení v Javořích horách na jihovýchodním úpatí Čertova vrchu, poblíž hranic s Polskem v těsné blízkosti   modré hřebenové turistické stezky, v nadmořské výšce 718 m.[3] [4] Potok následně stéká z hor údolím Vodní důl a míří na jih. Pod Čertovým vrchem, v místě zvaném U Jedle, přibírá zprava kratší potok přitékající Kravím údolím. Dále pokračuje klikatícím se údolím k jihu. Ve výšce 505 m n. m. se potkává s   cyklotrasou č. 4002 a přibližně v pátém kilometru vstupuje do intravilánu obce Heřmánkovice. Zde se do něho z levé strany vlévá delší bezejmenný potok, který pramení ve výšce 598 m n. m. Heřmánkovický potok dále protéká obcí Heřmánkovice podél místní komunikace až k jeho zaústění do řeky Stěnavy v nadmořské výšce 395 m. V tomto místě stával Dolní mlýn pod Vrchem (německy Bergmühle). Mlýn zanikl po druhé světové válce, zůstaly po něm jen zbytky zdiva.[5]

Výškový rozdíl mezi pramenem (718 m n. m.) a ústím (395 m n. m.) činí 323 m na délce 7,56 km. Heřmánkovický potok protéká katastrálním územím obcí Heřmánkovice a Broumov.[6][7]

Ochrana před povodněmiEditovat

Na Heřmánkovickém potoce je nainstalováno automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat a umístěna vodočetná lať, ukazující míru povodňového nebezpečí. První stupeň povodňové aktivity (1.SPA), stav bdělosti, je v Heřmánkovicích při výšce vodní hladiny 100 cm, druhý stupeň povodňové aktivity (2.SPA), stav pohotovosti, je při 130 cm a třetí stupeň povodňové aktivity (3.SPA), stav ohrožení, je při 170 cm vodní hladiny potoka.[3]

Čidlo bylo nainstalováno v roce 2010 v rámci projektu Varovný systém ochrany před povodněmi pro obce Broumovska. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.[8]

Správa vodního tokuEditovat

Správcem Heřmánkovického potoka je je státní podnik Lesy České republiky.[3]

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. S.R.O., VIZUS.CZ. Vodopis. AOPK ČR [online]. [cit. 2018-05-25]. Dostupné online. 
  2. Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR. [s.l.]: [s.n.], stav k 1.1.2018. 
  3. a b c Broumov | Hydrologické údaje. www.edpp.cz [online]. [cit. 2018-05-22]. Dostupné online. (česky) 
  4. Centrální evidence vodních toků (CEVT) (Voda, eAGRI). eagri.cz [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné online. (česky) 
  5. IMPIRE.CZ. Dolní mlýn pod Vrchem; Bergmühle | Vodnimlyny.cz. vodnimlyny.cz [online]. [cit. 2018-05-26]. Dostupné online. (česky) 
  6. Marushka - Mapový aplikační server.... sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné online. (česky) 
  7. Mapa P.3 Hydrogeologické rajony | HV Map for WebMap. voda.chmi.cz [online]. [cit. 2018-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-05-25. 
  8. WEBMASTER@MOPOS.CZ, Andrej Ramašeuski. Broumovsko. cidla.mopos.cz [online]. [cit. 2018-05-31]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat