Hydrologické pořadí

Hydrologické pořadí nebo též hydrologické číslo je identifikace jednotlivých vodních toků podle příslušností k povodím.

Hydrologické pořadí některých zemí editovat