Hydrologické pořadí v Německu

V Německu je hydrologické pořadí – tedy identifikace vodních toků podle příslušností k povodím – stanovena dohodou federálních a státních vodohospodářských autorit (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser) vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí z roku 1970. Číslo může být až třináctimístné, obvykle však nemá více než deset míst. První číslo určuje hlavní řeku prvního řádu, další čísla pak postupně další dílčí povodí nižších řádů.

Hlavní povodíEditovat

(tj. vodní tok I. řádu, který ústí do moře):

 • 1 - Dunaj
  • 11 - Dunaj od pramene po Lech
  • 12 - Lech
  • 13 - Dunaj od Lechu po Nábu
  • 14 - Nába
  • 15 - Dunaj od Náby po Isar
  • 16 - Isar
  • 17 - Dunaj od Isaru po Inn
  • 18 - Inn
  • 19 - Dunaj od Innu níže
 • 2 - Rýn
  • 11 - Rýn od pramene po Aare
  • 12 - Aare
  • 13 - Rýn od Aare po Mohan
  • 14 - Mohan
  • 15 - Rýn od Mohanu po Moselu
  • 16 - Mosela
  • 17 - Rýn od Mosely po Mázu
  • 18 - (Máza)[1]
  • 19 - Rýn od Mázy níže
 • 3 - Emže
  • 31 - Emže od pramene po Werse
  • 32 - Werse
  • 33 - Emže od Werse po Große Aa
  • 34 - Große Aa
  • 35 - Emže od Große Aa po Hase
  • 36 - Hase
  • 37 - Emže od Hase níže
 • 4 - Vezera
  • 41 - Werra
  • 42 - Fulda
  • 43 - Vezera od soutoku Werry a Fuldy po Diemel
  • 44 - Diemel
  • 45 - Vezera od Diemelu po Werre
  • 46 - Werre
  • 47 - Vezera od Werre po Aller
  • 48 - Aller
  • 49 - Vezera od Alleru níže
 • 5 - Labe
  • 51 - Labe od pramene po Vltavu
  • 52 - (Vltava)[1]
  • 53 - Labe od soutoku Vltavy po Muldu
  • 54 - Mulda
  • 55 - Labe od Muldy po Sálu
  • 56 - Sála
  • 57 - Labe od Sály po Havolu
  • 58 - Havola
  • 59 - Labe od Havoly níže
 • 6 - Odra
  • 67 - Odra od … po Wartu
  • 69 - Odra od Warty níže
 • 9 - menší řeky u pobřeží Severního a Baltského moře
  • 92 - IJsselmeer
  • 93 - (nizozemské) pobřeží a watty od IJsselmeery po ostrovem[kde?] Borkumem
  • 94 - pobřeží a watty od ostrovy Borkumy po Cuxhavenem-Sahlenburkem
  • 95 - pobřeží a watty od Cuxhaveny-Sahlenburky po danském hranicema[kde?]
  • 96 - Baltské moře

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Fließgewässerkennziffer na německé Wikipedii.

 1. a b Neteče na území Německa

Externí odkazyEditovat