Haustorium

rozcestník

Slovo haustorium má více významů: