Hapi

rozcestník na projektech Wikimedia

Hapi je moderní konvenční vokalizovaný přepis starověkého egyptského osobního jména, které může označovat:

HAPI coby zkratka může znamenat:

  • Health and Psychosocial Instruments – databáze nástrojů navrhující usnadnění zdraví a psychologické studie.
  • Hispanic American Periodicals Index – citační databáze španělského tisku v Americe
  • Health Awareness Program for Immigrants – je sociální program program na podporu vietnamských imigrantů v Americe
  • HL7 API – open-source HL7 2.x parser pro Javu