Gudrich (dělostřelecká tvrz)

dělostřelecká tvrz v Česku

Dělostřelecká tvrz Gudrich je tvrz, která byla budována v důsledku zvolení Adolfa Hitlera kancléřem v Německu. Patřila mezi páteř obrany československého opevnění na severní hranici Československa. Gudrich měl být vybudován nedaleko Malých Heraltic na kótě 501 Gudrich (dnes 506 Skalka). Počet tvrzových objektů není znám. Dle spisů ŘOP měla být tvrz vybudována po dokončení tvrze Milotický vrch. Tvrz Milotický vrch byla z finančních důvodů zrušena a byla nahrazena dvěma izolovanými dělostřeleckými sruby u Horních Životic. Z tohoto důvodu nebyla postavena ani tvrz Gudrich.[zdroj?!]

Gudrich
Chybí zde svobodný obrázek
Základní údaje
Umístění tvrzejižně od Malých Heraltic
Zeměpisné souřadnice
Zkratka tvrzenení znám
Jiné názvynejsou známy
Vedení tvrze
Velitel tvrzenebyl ustanoven
Nadřízené ŽSVŽSV Opava
Plánovaný počet osádkynení znám
Výstavba
Stavební firmatvrz nebyla zadána
Zahájení výstavbystavba nebyla započata
Smrtelných úrazů-
Stav výstavby
30. září 1938
nepostavena (zrušena)
Objekty tvrze
nejsou známy