Gravitační potenciální energie

Gravitační potenciální energie je jeden z druhů mechanické energie, kterou má těleso v gravitačním poli. Jedná se o druh potenciální energie.

ZnačeníEditovat

VýpočetEditovat

 
Rozdíl velkosti dvou potenciálních energií u stejných těles, ale s rozdílnou výškou.

Homogenní gravitační poleEditovat

V homogenním gravitačním poli je velikost gravitační potenciální energie závislá na hmotnosti tělesa, na výšce, do které bylo zvednuto, a na gravitačním zrychlení. Velikost potenciální energie se rovná mechanické práci, která je na těleso vykonána při zvedání, přičemž nulová hodnota potenciální energie je kladena na povrch zdroje gravitačního pole. Hodnota potenciální energie je určena vztahem

 ,

kde m je hmotnost tělesa, ag je gravitační zrychlení, h je výška nad povrchem.

Potenciální energie homogenního pole je tedy nulová na povrchu, s výškou roste a v nekonečnu dosahuje nekonečně velké (kladné) hodnoty.

Radiální gravitační poleEditovat

I v radiálním gravitačním poli je gravitační síla závislá pouze na vzdálenosti od centra gravitačního působení. Radiální gravitační pole je tedy polem centrálních sil a jedná se tedy o konzervativní pole, což umožňuje definovat v tomto poli potenciál a potenciální energii.

Pro práci sil v radiálním gravitačním poli platí výraz

 ,

kde   je gravitační konstanta,   je hmotnost zdroje gravitačního pole,   je hmotnost tělesa a   označují vzdálenosti od středu gravitačního působení, ve kterých se nachází sledované těleso.


Vzhledem k tomu, že přírůstek potenciální energie je roven záporné hodnotě vykonané práce, lze potenciální energii v radiální poli zapsat jako

 ,

kde   je konstanta, která se určí vhodnou volbou hodnoty potenciální energie v některém bodě prostoru. Je zvykem volit potenciální energii tak, aby její hodnota v nekonečnu byla nulová, tzn.

 

Z této podmínky pak pro potenciální energii radiálního gravitačního pole platí

 


Pro potenciál gravitačního pole lze pak psát

 

kde   představuje hmotnost zdroje gravitačního pole.


Potenciální energie radiálního pole je tedy nulová v nekonečnu, se zmenšující se vzdáleností od centra gravitačního působení její hodnota klesá (do záporných hodnot) a pro   dosahuje nekonečně velké (záporné) hodnoty.

ZobecněníEditovat

V obecnějším případě je potenciální energie tělesa důsledkem působení (a prostorového rozložení) ostatních těles, která na sebe působí gravitační silou. Nulovou hladinu potenciální energie je vhodné klást do nekonečna, kde se předpokládá nulová hodnota gravitační síly. Přibližováním těles se energie snižuje (do záporných hodnot). Zvedání tělesa v gravitačním poli Země odpovídá oddalování těles, a tedy potenciální energie stoupne o hodnotu m . ag . h , kde výška h odpovídá vzdálenosti, o kterou se zvětší vzdálenost těles.

Praktické použitíEditovat

Gravitační potenciální energie (fyzikálně přesněji potenciální energie tíhová, neboť při běžném pozemském využití práci koná tíhová síla, nikoli jen její gravitační složka) je nejvýznamnější položkou v energetice pro vyrovnání výroby a spotřeby elektrické energie[1]. K uložení energie pomocí gravitace slouží technická řešení založená na různých principech.[2] Dosud nejběžnější je přečerpávací vodní elektrárna - v době nízké spotřeby se elektrická energie ukládá do potenciální energie vody, v době vysoké spotřeby se potenciální energie mění zpět na elektrickou. Jedná se však o řešení investičně drahé a vyžadující mnoho prostoru. Jiné principy využívají gravitační baterie se závažím (šachtové[3] či jeřábové[4]) nebo dopravující důlní vozíky s pískem[5].

ReferenceEditovat

  1. https://www.kurzy.cz/komodity/baterie-gravitacni/ - Gravitační baterie, kalkulačka akumulované energie
  2. Petr Pojar: Gravitační baterie v Česku může být realitou. Jak využije gravitaci k uložení energie? České stavby.cz, 23. 2. 2023 Dostupné online
  3. JANKŮ, Josef. Nejlevnější baterie by měla být ta gravitační, tvrdí start-up. Technet.cz [online]. MAFRA, a. s., 2021-06-28 [cit. 2023-02-27]. Dostupné online. 
  4. ČÍŽEK, Jakub. Švýcaři si postavili bizarní gravitační baterii. Má podobu jeřábu a uloží 35 MWh. VTM.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 2022-03-28 [cit. 2023-02-27]. Dostupné online. 
  5. MIHULKA, Stanislav. Systém UGES promění opuštěný důl na výkonnou gravitační baterii. OSEL.cz [online]. 2023-01-13 [cit. 2023-02-27]. Dostupné online. ISSN 1214-6307. 

Související článkyEditovat