Grand Prix du disque (Charles Cros)

Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros je hudební ocenění, které každoročně od roku 1948 uděluje francouzská Akademie Charles Cros za vynikající nahrávky hudebních skladeb jak po stránce umělecké, tak technické. Světový význam má především na poli vážné hudby, ocenění se však udělují též oblasti produkce jazzové a populární. Specialitou je ocenění v typicky francouzském žánru, kterým je šanson.

L’Académie Charles Cros je společnost, založená v roce 1947 skupinou muzikologů, hudebních kritiků a nahrávacích specialistů. Asociace přijala název podle francouzské básníka a vynálezce v oblasti nahrávací techniky Charlese Crose (18421888), přítele významných „prokletých básníků“ Arthura Rimbauda a Paula Verlaina. Cílem akademie bylo soustředit kolektiv kompetentních odborníků jak z umělecké, tak technické oblasti, schopných svým oceněním vyzdvihnout výjimečné nahrávky a dodat jim tím zaslouženého věhlasu.

V oblasti vážné hudby se díky vysoké úrovni práce akademie stala Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros prakticky nejprestižnější cenou tohoto typu. Česká produkce patří v tomto směru k velmi úspěšným. Oceněna byla řada souborů jak orchestrální, komorní či sborové hudby.

Oceněné české nahrávkyEditovat

Nejúspěšnějšími v tomto směru jsou Česká filharmonie, která získala ve své historii deset těchto ocenění (prvním byla v roce 1959 nahrávka Dvořákova Rekviem b-moll, op. 89 pod taktovkou Karla Ančerla). Následují houslista Josef Suk (šest) a několikanásobným nositelem ocenění je též Pražský komorní orchestr (čtyři). Dalšími držiteli ceny jsou např. Ars rediviva a Stamicovo kvarteto (dvě), soubor Komorní harmonie, Kocianovo kvarteto, komorní orchestr Musici di Praga, ats. Zatím poslední (leden 2006) je Grand Prix pro vydavatelství Supraphon za komplet 42 disků Ančerlových nahrávek s Českou filharmonií, nazvaný Karel Ančerl Gold Edition.