Velký sval hýžďový

(přesměrováno z Gluteální sval)

Velký sval hýžďový (lat. musculus gluteus maximus) je největším hýžďovým svalem, je to velký, masitý sval kosočtvercovitého tvaru, který podkládá hýžďovou krajinu. U lidí má velký význam při udržování vzpřímeného postoje, ovládá kyčelní kloub a při sezení je hlavním antigravitačním svalem.

Velký sval hýžďový
Velký sval hýžďový
Velký sval hýžďový
Latinsky M. gluteus maximus
Odstup
Úpon
Krvení * a. glutea superior
Inervace dolní hýžďový nerv (n. gluteus inferior)
Funkce
  • natahovač kyčelního kloubu
  • zevní otáčeč kyčelního kloubu
  • pomocný přitahovač kyčelního kloubu
  • pomocný odtahovač kyčelního kloubu
  • pomocný natahovač kolenního kloubu

Stavba a uložení editovat

Velký hýžďový sval je masitý sval s hrubou strukturou, je tvořený svazky svalových vláken, které jsou od sebe oddělené vazivovými septy. Je to povrchový sval; odstupuje od pánevní a křížové kosti a také od povázky středního hýžďového svalu, který překrývá. Svalová vlákna směřují šikmo laterálně dolů, sval se upíná na stehenní kost, část vláken splývá s laterální stehenní povázkou (fascia lata) ve vazivový pruh, tractus iliotibialis.

Velký hýžďový sval u zvířat editovat

Analogickým svalem u zvířat je povrchový sval hýžďový, který splývá s dvouhlavým stehenním svalem. U jatečných zvířat je součástí kýty.

Externí odkazy editovat