Gibbsit

minerál

Gibbsit, vzorcem Al(OH)3, je jednou z minerálních forem hydroxidu hlinitého. Často se označuje jako γ-Al(OH)3.

Gibbsit
gibbsit (oblast Xianghualing)

gibbsit (oblast Xianghualing)

Obecné
Chemický vzorec Al(OH)3
Identifikace


Soustava monoklinická, triklinická

Gibbsit je důležitá ruda hliníku, jelikož je jednou ze tří hlavních fází při tvorbě bauxitu. Gibbsit má tři pojmenované strukturní polymorfy: bayerit, doyleit a nordstrandit. Gibbsit může být monoklinický nebo triklinický; zatímco bayerit je pouze monoklinický, doyleit a nordstrandit jsou triklinické formy.

Gibbsit je pojmenován po Georgovi Gibbsovi, americkém sběrateli minerálů.

StrukturaEditovat

Struktura gibbsitu je zajímavá a podobná struktuře slídy. Základní strukturu tvoří skládané listy propojeného osmistěnu. Každý osmistěn se skládá z hliníkového iontu vázaného k šesti hydroxidovým skupinám a každá hydroxidová skupina je sdílena dvěma hliníkovými osmistěny. Třetině potenciálních oktaedrických prostor chybí centrální hliník. Výsledkem je neutrální vrstva s hliníkem jako +III iontem a hydroxidem jako –I iontem. V důsledku nestabilních vazeb mezi jednotlivými složkami je výsledný minerál velmi měkký a snadno štěpitelný.

Struktura gibbsitu úzce souvisí se strukturou brucitu (Mg(OH)2). Nižší náboj v hořčíku brucitu (+2) na rozdíl od hliníku gibbsitu (+3) však nevyžaduje, aby jedna třetina osmistěnů postrádala centrální iont, a aby byla zachována neutrální vrstva. Rozdílná symetrie gibbsitu a brucitu je způsobena odlišným způsobem skládání jednotlivých vrstev.

Gibbsit je strukturou velmi podobný korundu, s tím rozdílem, že hydroxidy jsou nahrazeny kyslíkem.

Externí odkazyEditovat