Krystalografická soustava

(přesměrováno z Monoklinická soustava)

Krystalografická soustava (též krystalová soustava) je jeden ze sedmi základních typů symetrie v krystalové mřížce.

V krystalové mřížce se v trojrozměrném prostoru kombinují prvky bodové symetrie a translace. Nelze je kombinovat libovolně, neboť jsou vzájemně závislé, takže počet kombinací je omezený. Z celkového počtu 230 grup symetrie (kombinací prvků symetrie) lze vybrat skupiny, které jsou typické jen pro tyto soustavy, tak vznikne sedm krystalografických soustav. Elementární buňka je popsána velikostí hran a úhly, které mezi sebou svírají.

Jednotlivé soustavyEditovat

Trojklonná (triklinická)Editovat

Všechny osy osového kříže jsou různě dlouhé a svírají libovolný kosý úhel (nikoli pravý).

Minerály trojklonné soustavy: albitživec sodnovápenatý, chalkantit (modrá skalice), kaolinit, plagioklas

Jednoklonná (monoklinická)Editovat

Všechny tři osy osového kříže jsou nestejně dlouhé, dvě osy spolu svírají pravý úhel a třetí osa s nimi svírá libovolný kosý úhel.

Minerály jednoklonné soustavy: amfibol, augit, biotit, epidot, mastek, muskovit, ortoklas, sádrovec, staurolit

Kosočtverečná (ortorombická)Editovat

Všechny tři osy osového kříže jsou různě dlouhé a jsou na sebe kolmé.

Minerály kosočtverečné soustavy: antimonit, aragonit, baryt, markazit, olivín, síra, topaz

Čtverečná (tetragonální)Editovat

Dvě osy osového kříže jsou stejně dlouhé, 1 jinak dlouhá, všechny 3 osy jsou kolmé.

Minerály čtverečné soustavy: chalkopyrit, kasiterit, rutil

Šesterečná (hexagonální)Editovat

Šest stejně dlouhých os osového kříže (tři hlavní a tři vedlejší) leží v jedné rovině a svírají mezi sebou úhel 60°, sedmá osa stojí kolmo k této rovině a je nestejně dlouhá. Má 7 rovin souměrnosti.

Minerály šesterečné soustavy: apatit, beryl, grafit

Klencová (trigonální)Editovat

Klencová soustava bývá někdy pro zjednodušení řazena do šesterečné soustavy. Tyto soustavy mají stejný typ osního kříže a liší se četností svislé osy. Tři stejně dlouhé osy osového kříže leží v jedné rovině a svírají úhel 120°. Čtvrtá osa stojí kolmo k této rovině a je nestejně dlouhá.

Minerály klencové soustavy: kalcit, korund, křemen, magnezit, siderit, turmalín, hematit

Krychlová (kubická)Editovat

Krystaly krychlové soustavy mají nejvíce rovin souměrnosti (9). Na krystalech se často uplatňuje krychle, osmistěn, dvanáctistěn kosočtverečný nebo dvanáctistěn pětiúhelníkový. Najdeme zde i tvar s největším počtem ploch – 48stěn – a různé typy 24stěnů. V horninách mívají zrna krychlových minerálů kruhovitý průřez (například granát). Osní kříž krychlové soustavy je tvořen třemi osami, které jsou na sebe kolmé a všechny jsou stejně dlouhé.

Minerály krychlové soustavy: diamant, fluorit, galenit, granát, halit (sůl kamenná), měď, pyrit, sfalerit, stříbro, zlato

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat