Gatsbyho křivka

Gatsbyho křivka je vztah, který dává do souvislosti Giniho koeficient (nerovnost v příjmech) a míru, jakou se dědí majetek od rodičů (mezigenerační imobilita). Označení zavedl ekonom Alan Krueger podle postavy románu Velký Gatsby. Severské státy vykazují větší rovnost v příjmech a menší dědivost (rovné příležitosti) než třeba USA.[1]

Giniho koeficient je korelován s tím, jak je příjem potomků dán příjmem rodičů.

ReferenceEditovat