ГОЭЛРО (1920)

Plán GOELRO (rusky: план ГОЭЛРО, zkratka z Государственная комиссия по электрификации России, Státní komise pro elektrifikaci Ruska) byl první sovětský ekonomický plán, který se stal východiskem pro všechny pozdější hospodářské plány Sovětského svazu a komunistických zemí. Plán byl podporován Leninem, který v elektrifikaci země spatřoval prvořadý prostředek vybudování socialismu. Plán byl zahájen roku 1920 a jeho cíle v zásadě splněny roku 1931.