Fosfatidylserin

chemická sloučenina

Fosfatidylserin (zkratka Ptd-L-Ser nebo PS) je fosfolipid (konkrétně glycerolfosfolipid), který je složkou buněčných membrán (například v cytoplazmatické membráně erytrocytu asi 7 hm. %, jindy ho mají buňky ještě méně).[1] Je významný tím, že nese záporný náboj (na rozdíl od jiných běžnějších fosfolipidů). V cytoplazmatické membráně není rovnoměrně rozložen na obou stranách – vyskytuje se téměř výhradně ve vnitřním listu membrány, a tak je tato strana záporně nabitá. Díky fosfatidylserinu může např, řada signálních proteinů rozeznávat vnitřní stranu membrány (např. proteinkináza C).

Fosfatidylserin
Identifikace
Registrační číslo CAS1446756-47-3
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Fosfatidylserin

Když se fosfatidylserin objeví na vnějším listu membrány, značí to probíhající programovanou buněčnou smrt (apoptózu) a signalizuje to např. makrofágům, aby danou buňku pozřeli. Přenos fosfatidylserinu na vnější list se za těchto okolností děje dvěma mechanismy: nejprve se deaktivuje přenašeč, který transportoval fosfatidylserin do vnitřního listu, načež je spuštěna skrambláza, která je schopna přenášet fosfatidylserin oběma směry.[2]

Fosfatidylserin vzniká biosynteticky činností enzymu fosfatidylethanolaminserintransferázy, a to z fosfatidylethanolaminu. Během této reakce je ethanolaminová hlavička substituována hlavičkou serinovou.[1]

Reference editovat

  1. a b VOET, Donald; VOET, Judith. Biochemie. 1.. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85605-44-9. 
  2. ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1.