Fluorbenzen

chemická sloučenina


Fluorbenzen je aromatická sloučenina se sumárním vzorcem C6H5F. Tato bezbarvá hořlavá kapalina je používána především jako speciální rozpouštědlo. Je připravována tepelným rozkladem fenyldiazonium tetrafluoroborátu z toho důvodu, že fluorace je velmi exotermní reakce s velkou neselektivitou. Příprava fluorbenzenu stejným způsobem, jakým lze připravit aromatické halogenderiváty - chlorbenzen nebo brombenzen, není možná. To z důvodu, že by došlo k úplné fluoraci na hexafluorcyklohexan (HFH).

Fluorbenzen
Strukturní vzorec

Strukturní vzorec

Model molekuly

Model molekuly

Obecné
Systematický název fluorbenzen
Ostatní názvy monofluorbenzen, benzenfluorid
Anglický název fluorobenzene
Sumární vzorec C6H5F
Vzhled bezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 96,103 g/mol
Teplota tání -40 °C
Teplota varu 84-85 °C
Hustota 1,025 1 g/cm³
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R10 R20 R51/53
S-věty (S2) S24/25 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
1
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

PoužitíEditovat

Používá se především jako speciální rozpouštědlo, nebo meziprodukt pro přípravu organokovových sloučenin obsahující fluor například k přípravě Ti(FPH) titanocen-fenylfluorid.

SyntézaEditovat

Poprvé byl fluorbenzen připraven na univerzitě v Bonnu Otto Wallachem v roce 1886 reakcí diazononiumchloridu s HBF4

BezpečnostEditovat

Fluorbenzen vykazuje „nízkou“ toxicitu, odpovídající smrtelné dávkce LD50 3,87 g/kg.