Filozofická povídka

literární žánr

Filosofická povídka je literární žánr příbuzný filosofickému románu. Jeho zakladatelem a nejvýznačnějším autorem je francouzský filosof Voltaire, jehož povídky byly většinou kritickéhosatirického zaměření. Žánr byl založen Voltairovou povídkou Candide z roku 1759, která také zůstává nejvýznačnějším příkladem tohoto žánru. Za další významnou filosofickou povídku je považován Saint-Exupéryho Malý princ.

Nejdůležitějším znakem filosofické povídky je, že prezentuje či vysvětluje filosofické názory jejího autora. Často má kritické zaměření vůči myšlenkám autorova oponenta. Filosofická myšlenka je většinou prezentována jako úvaha (monolog) jedné z postav či součást dialogu více postav. Někdy je také podána jako praktický příklad filosofického názoru. Filosofické názory jsou většinou z oblasti etiky.

Filosofická povídka se může prolínat s více žánry, k nejčastějším patří science fiction, utopie nebo antiutopie. Jedná se o velmi častý žánr, protože ve většině literárních děl se projevují filosofické názory autora a řada autorů také píše záměrně literární díla, v nichž své názory prezentuje.