Otevřít hlavní menu

Fakulta filozofická (FF) Univerzity Pardubice je jednou ze sedmi fakult pardubické univerzity. Vznikla z Ústavu jazyků a humanitních studií, který existoval na univerzitě již od roku 1992, v roce 1995 přejmenován na Ústav jazyků a humanitních studií. V prosinci roku 2000 byla nově vznikající fakulta akreditována a k 1. lednu 2001 pak oficiálně vznikla pod názvem Fakulta humanitních studií. V roce 2005 byla přejmenována na současný název - Fakulta filozofická. Jejím děkanem je od 1. listopadu 2015 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. V současné době je studium na fakultě rozděleno do tří stupňů (bakalářské, navazující magisterské a doktorské) a na fakultě studuje kolem 1300 studentů.

Fakulta filozofická UPa
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice - budova EA, kde sídlí mj. i děkanát a některé katedry Fakulty filozofické.
Vedení fakulty
Děkan prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Proděkan Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy FF
Proděkan doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. - proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF
Proděkan

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost a studijní agendu,

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.. - proděkan pro vědu a výzkum FF
Tajemník Ing. Veronika Kovářová
Statistické údaje
Studenti cca 1300
Základní informace
Původní název Fakulta humanitních studií
Datum založení 2001
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Studentská č.p. 84
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon +420 466 036 226
E-mail dekanat.ff@upce.cz
https://ff.upce.cz/

Obsah

Organizační strukturaEditovat

Odborná pracoviště Fakulty filozofické
Katedra/ústav Vedoucí
Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt.
Katedra cizích jazyků PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
Katedra filosofie doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Katedra religionistiky Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra věd o výchově Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Ústav historických věd doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Původní katedra religionistiky a filosofie byla v roce 2010 zrušena. Na jejím základě vznikly téhož roku dvě nové katedry - katedra religionistiky a katedra filosofie.

Aktuální seznam studijních programů a oborů (akademický rok 2018/2019)Editovat

Bakalářské studium - 3 roky - titul Bc.Editovat

 • Filozofie
  • Filozofie
  • Religionistika
 • Humanitní studia
  • Humanitní studia
 • Sociologie
  • Sociální antropologie
 • Historické vědy
  • Kulturní dějiny
  • Historicko-literární studia: Historicko-literární studia
  • Historicko-literární studia: Kulturní studia
  • Spisová a archivní služba
  • Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium)
 • Filologie
  • Slavistická studia zemí Evropské unie (zaměření: bulharština, polština, chorvatština nebo slovinština) + Historie (dvouoborové studium)
  • Anglický jazyk pro odbornou praxi
  • Německý jazyk pro odbornou praxi
  • Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie (dvouoborové studium)
  • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
  • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
  • Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
  • Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
 • Specializace v pedagogice
  • Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Navazující magisterské studium - 2 roky - titul Mgr.Editovat

 • Filosofie
  • Filosofie
  • Religionistika
 • Filologie
  • Anglická filologie
 • Sociologie
  • Sociální antropologie
 • Historické vědy
  • Kulturní dějiny (zaměření: Dějiny literární kultury, Gender history, Kulturně historická slavistika, Péče o kulturní dědictví, Regionální dějiny nebo Soudobé dějiny)
 • Učitelství pro základní školy
  • Učitelství anglického jazyka
 • Specializace v pedagogice
  • Resocializační pedagogika

Doktorské studium - 3 roky - titul Ph.D.Editovat

 • Filosofie
  • Filosofie (prezenční i kombinované)
  • Religionistika (prezenční i kombinované)
  • "Philosophy" - studium v angličtině
  • "Religious Studies" - studium v angličtině
 • Historické vědy
  • Historie (prezenční i kombinované)

Doplňující pedagogické studiumEditovat

 • Dále je na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice získat doplňkové pedagogické vzdělání pro vyučování na 2. stupni základních škol a odborných předmětů na středních školách. Toto studium trvá 4 semestry. Studenti si jej platí. Je umožněno pouze absolventům či studentům magisterských a doktorských studijních oborů. Zakončeno je obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování absolventi získají certifikát o účasti, který spolu s magisterským či doktorským diplomem opravňuje k vyučování na ZŠ a SŠ.

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy , [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.

Externí odkazyEditovat