Otevřít hlavní menu

Fakulta filozofická (FF) Univerzity Pardubice je jednou ze sedmi fakult pardubické univerzity. Vznikla z Ústavu jazyků a humanitních studií, který existoval na univerzitě již od roku 1992, v roce 1995 přejmenován na Ústav jazyků a humanitních studií. V prosinci roku 2000 byla nově vznikající fakulta akreditována a k 1. lednu 2001 pak oficiálně vznikla pod názvem Fakulta humanitních studií. V roce 2005 byla přejmenována na současný název - Fakulta filozofická.[2] Jejím děkanem je od 1. listopadu 2015 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. V současné době je studium na fakultě rozděleno do tří stupňů (bakalářské, navazující magisterské a doktorské) a na fakultě studuje kolem 1300 studentů. V září 2018 získala fakulta tzv. institucionální akreditaci v oblasti historické vědy, na základě které si může nyní po dobu 10 let sama akreditovat studijní programy v této oblasti.[3]

Fakulta filozofická UPa
Univerzita Pardubice
Univerzita Pardubice - budova EA, kde sídlí mj. i děkanát a některé katedry Fakulty filozofické.
Vedení fakulty
Děkan prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Proděkan Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy FF
Proděkan doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. - proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj FF
Proděkan

PhDr. Šárka Ježková, Ph.D. - proděkanka pro pedagogickou činnost a studijní agendu,

doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.. - proděkan pro vědu a výzkum FF
Tajemník Ing. Veronika Kovářová
Statistické údaje
Studenti cca 1300
Základní informace
Původní název Fakulta humanitních studií
Datum založení 2001
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa Studentská č.p. 84
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon +420 466 036 226
E-mail dekanat.ff@upce.cz
Souřadnice
https://ff.upce.cz/

Organizační strukturaEditovat

Odborná pracoviště Fakulty filozofické
Katedra/ústav Vedoucí
Katedra anglistiky a amerikanistiky Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt.
Katedra cizích jazyků PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
Katedra filosofie doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Katedra literární kultury a slavistiky PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Katedra religionistiky Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie PhDr. Adam Horálek, Ph.D.
Katedra věd o výchově Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Ústav historických věd doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Původní katedra religionistiky a filosofie byla v roce 2010 zrušena. Na jejím základě vznikly téhož roku dvě nové katedry - katedra religionistiky a katedra filosofie.

Aktuální seznam studijních programů a oborů (akademický rok 2019/2020)Editovat

Bakalářské studium - 3 roky - titul Bc.Editovat

 • V souvislosti s platností novely zákona o vysokých školách nejsou již nově akreditované studijní programy rozdělovány na studijní obory. Existují tak pouze studijní programy. Studijní obory jsou definovány pouze u stávajících (dobíhajících) akreditací.
 • Studijní programy:
  • Filozofie
   • Filozofie
   • Filozofie (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Religionistika
   • Religionistika
   • Religionistika (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Filozofie (dobíhající)
   • Filozofie
   • Religionistika
  • Humanitní studia
   • Humanitní studia
  • Humanitní studia (dobíhající)
   • Humanitní studia
  • Sociální a kulturní antropologie
   • Sociální a kulturní antropologie
  • Sociologie (dobíhající)
   • Sociální antropologie
  • Historické vědy (dobíhající)
   • Kulturní dějiny
   • Historicko-literární studia: Historicko-literární studia
   • Historicko-literární studia: Kulturní studia
   • Spisová a archivní služba
   • Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium)
  • Anglický jazyk
   • specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi
   • specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání
   • Anglický jazyk (maior) + další obor (minor): Filozofie nebo Religionistika nebo Slavistická studia zemí EU (bulharština, polština, chorvatština nebo slovinština)
  • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi (maior) + další obor (minor): Religionistika nebo Filozofie nebo Anglický jazyk
  • Slavistická studia zemí Evropské unie
   • Slavistická studia zemí EU: bulharština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: polština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: chorvatština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: slovinština (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Filologie (dobíhající)
   • Slavistická studia zemí Evropské unie (zaměření: bulharština, polština, chorvatština nebo slovinština) + Historie (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
  • Specializace v pedagogice (dobíhající)
   • Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Navazující magisterské studium - 2 roky - titul Mgr.Editovat

 • Studijní programy:
  • Anglická filologie
  • Učitelství anglického jazyka
  • Filosofie (dobíhající)
   • Filosofie
   • Religionistika
  • Filologie (dobíhající)
   • Anglická filologie
  • Sociologie (dobíhající)
   • Sociální antropologie
  • Historické vědy (dobíhající)
   • Kulturní dějiny (zaměření: Dějiny literární kultury, Gender history, Kulturně historická slavistika, Péče o kulturní dědictví, Regionální dějiny nebo Soudobé dějiny)
  • Učitelství pro základní školy (dobíhající)
   • Učitelství anglického jazyka
  • Specializace v pedagogice (dobíhající)
   • Resocializační pedagogika

Doktorské studium - 4 roky (u dobíhajících 3 roky) - titul Ph.D.Editovat

 • Studijní programy:
  • Filosofie - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Philosophy - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Historické vědy - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Historical Sciencies - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Filosofie (dobíhající) - 3 roky
   • Filosofie (prezenční i kombinované)
   • Religionistika (prezenční i kombinované)
   • "Philosophy" - studium v angličtině (prezenční i kombinované)
   • "Religious Studies" - studium v angličtině (prezenční i kombinované)
  • Historické vědy (dobíhající) - 3 roky
   • Historie (prezenční i kombinované)
   • Historical Sciencies - studium v angličtině (prezenční i kombinované) [4]

Doplňující pedagogické studiumEditovat

 • Dále je na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice získat doplňkové pedagogické vzdělání pro vyučování na 2. stupni základních škol a odborných předmětů na středních školách. Toto studium trvá 4 semestry. Studenti si jej platí. Je umožněno pouze absolventům či studentům magisterských a doktorských studijních oborů. Zakončeno je obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování absolventi získají certifikát o účasti, který spolu s magisterským či doktorským diplomem opravňuje k vyučování na ZŠ a SŠ. Toto studium je zajišťováno Katedrou věd o výchově FF Univerzity Pardubice.[5]

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. O nás - Fakulta filozofická. Univerzita Pardubice [online]. 2018-07-09 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. (česky) 
 3. Univerzita Pardubice potvrdila své kvality. Získala institucionální akreditaci. Univerzita Pardubice [online]. 2018-09-12 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. (česky) 
 4. Studijní programy a obory. Univerzita Pardubice [online]. 2018-06-28 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. (česky) 
 5. Doplňkové pedagogické studium. Univerzita Pardubice [online]. 2007-01-01 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. (česky) 

Externí odkazyEditovat