Fibrilace komor

nekoordinované stahování srdečních komor vedoucí k oběhové zástavě

Fibrilace komor (FiK, komorová fibrilace) je smrtelně nebezpečná srdeční arytmie. Srdeční svalovina se nekoordinovaně chvěje, srdce přestane fungovat jako pumpa - dochází k zástavě srdce.

Stav lze zvrátit okamžitým stlačováním hrudníku a elektrickou defibrilací. Pomocí elektrického výboje je zrušena chaotická činnost srdečních buněk a srdeční činnost se pak může plně obnovit. Při kvalitní kardiopulmonální resuscitaci trvá šance na úspěšnou defibrilaci. Každou minutu od vzniku zástavy oběhu bez stlačování hrudníku se snižuje šance na přežití o 10 - 15 %.

U rizikových nemocných (např. se závažnější formou ischemické choroby srdeční především u pacientů po infarktu myokardu s těžší poruchou funkce levé komory, některými typy kardiomyopatií, některými vzácnějšími vrozenými poruchami či po prodělané epizodě fibrilace komor) se v rámci sekundární prevence zavádí implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD), který v případě vzniku fibrilace komor sám arytmii rozezná a aplikuje defibrilační výboj.

Fibrilace komor má podobný název jako fibrilace síní, která bezprostředně neohrožuje na životě, protože nedochází k poruše funkce komor. Fibrilace se týká pouze svaloviny srdečních předsíní, které komory plní. Výkonnost srdce se sníží ale nedochází k zástavě oběhu.

Externí odkazy editovat

 
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.