Automatizovaný externí defibrilátor

Přístroj určený k resuscitaci

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny.

Mezinárodní symbol umístění automatizovaného externího defibrilátoru
AED
Defibrilátor umístěný v boxu na veřejně přístupném místě (Rudolfov)

Jak správně AED použít?Editovat

 1. Zjistíme, zda nám nehrozí nebezpečí.
 2. Zavoláme si o pomoc z okolí.
 3. Zjistíme, zda postižený reaguje - hlasitě dotyčného oslovíme, zatřeseme jeho rameny.
 4. Pokud nereaguje, otočíme jej na záda.
 5. Zprůchodníme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem brady vzhůru.
 6. Během 10 sekund zkontrolujeme dýchání - svoji hlavu přiblížíme k obličeji postiženého a sledujeme pohyby hrudníku.
 7. Voláme záchrannou službu pod číslem 155.
 8. Pokud člověk NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ (má např. lapavé dechy, chrčí), zahájíme resuscitaci - nepřerušovaně oběma rukama stlačujeme střed hrudníku frekvencí 100-120/min do hloubky 5 - 6 cm.
 9. Pošleme někoho dalšího pro AED. Pokud jsme na místě sami, masáž nepřerušujeme a přístroj nevyhledáváme.
 10. Otevřeme / spustíme AED.
  • po zapnutí AED se automaticky spustí hlasová nápověda
  • nalepíme elektrody na odhalený hrudník raněného přesně dle obrázků
  • během nalepování elektrod stlačování hrudníku nepřerušujte!
  • při vyhodnocování srdečního rytmu odstupte od postiženého, nedotýkejte se jej
  • je-li výboj doporučen, AED nás vyzve k podání výboje zmáčknutím tlačítka, nebo jej sám podá
  • při výboji se postiženého nedotýkejte, odstupte od něj
 11. Po podání výboje okamžitě pokračujte ve stlačování hrudníku.
  • pokud bude potřeba další výboj, AED nás upozorní
  • nalepené elektrody již nesundáváme až do příjezdu záchranné služby
 12. Ve stlačování hrudníku pokračujeme, dokud:
  1. se postižený aktivně nebrání (pohyb, otevírání očí)
  2. si resuscitaci nepřevezmou záchranáři
  3. nedojde k úplnému vyčerpání zachránců
  4. nám nehrozí nebezpečí.

Rozmístění AEDEditovat

Přístroje AED slouží široké veřejnosti na místech s vyšší koncentrací lidí a tedy rizikem NZO. Mají jej k dispozici mj. složky IZS - policisté, strážníci, hasiči, horská služba.

Místa s vyšší koncentrací lidí Místa s vyšší fyzickou nebo psychickou zátěží
letiště, nádraží sportovní centra, fitness centra, posilovny
nákupní centra kasina
kulturní centra, divadla, kina úřady, vládní instituce, soudní budovy
hotely bazény, aquaparky
průmyslové haly, velké firmy rozhledny, místa se zvýšeným stoupáním

Také střední školy.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Základy rozšířené neodkladné resuscitace [online]. [cit. 2011-12-05]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat