Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě (FVP) je jednou ze tří fakult Slezské univerzity v Opavě (SU), což je veřejná vysoká škola. FVP vznikla v roce 2008 vyčleněním čtyř studijních programů z Filozoficko-přírodovědecké fakulty a je tak nejmladší fakultou Slezské univerzity v Opavě. Fakulta se zaměřuje na uplatnění studentů především v sektoru veřejných služeb od ošetřovatelství přes specializaci v pedagogice po sociální práci a také ve sféře veřejné správy a veřejných politik.

Fakulta veřejných politik v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Faculty of Public Policy in Opava
Vedení fakulty
Děkan prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
Proděkanka Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.
Proděkan doc. PaedDr. PhDr. Kamil Janiš, CSc.
Proděkan doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Předseda AS PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.
Tajemník Ing. Josef Vícha
Základní informace
Motto Accedamus ad rem publicam
Datum založení 2008
Status veřejná[1]
Kontaktní údaje
Adresa FVP SU
Olbrichova 625/25
746 01 Opava
Telefon +420 553 684 841
E-mail sekretariat(at)fvp.slu.cz
Souřadnice
fvp.slu.cz
Promoce
Den prevence

Fakulta v současnosti nabízí tříleté bakalářské studium (Bc.) ve čtyřech studijních programech, v nichž je realizována výuka ve studijních oborech. Na fakultě se vyučují dva dvouleté navazující magisterské studijní programy (Mgr.), které jsou realizovány ve třech studijních oborech. V jednom studijním programu, resp. oboru, lze absolvovat také čtyřletý doktorský studijní program (Ph.D.). Většinu studijních oborů lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Studijní programy a oboryEditovat

Bakalářské studijní programy a oboryEditovat

 • Ošetřovatelství
  • Všeobecná sestra
 • Mezinárodní teritoriální studia
  • Středoevropská studia
 • Sociální politika a sociální práce
  • Veřejná správa a regionální politika
  • Veřejná správa a sociální politika
 • Specializace v pedagogice
  • Sociální patologie a prevence
  • Edukační péče o seniory

Navazující magisterské studijní programy a oboryEditovat

 • Mezinárodní teritoriální studia
  • Středoevropská studia
  • Veřejná politika a veřejná správa ve střední Evropě
 • Sociální politika a sociální práce
  • Veřejná správa a sociální politika

Doktorské studijní programy a oboryEditovat

 • Historické vědy
  • Moderní dějiny střední Evropy[2]

ČleněníEditovat

Fakulta se skládá ze čtyř ústavů:

 • Ústav ošetřovatelství
 • Ústav pedagogických a psychologických věd
 • Ústav středoevropských studií
 • Ústav veřejné správy a regionální politiky

Seznam děkanůEditovat

 1. Dušan Janák (2008–2016)[3]
 2. Rudolf Žáček (od 2016)[3]

ReferenceEditovat

 1. Příloha č. 1 k zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. - Veřejné vysoké školy v České republice. Zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky via ZakonyProLidi.cz [online]. Dostupné online. 
 2. Studijní programy a obory [online]. FVP SU. Dostupné online. 
 3. a b MARTÍNKOVÁ, Karin; CETKOVSKÝ, Marek. Historicky druhým děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě se stal profesor Rudolf Žáček [online]. Slu.cz, 2016-11-01 [cit. 2018-04-18]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat