Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity

Fakulta České zemědělské univerzity

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta vznikla v roce 2013 rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z Institutu tropů a subtropů (ITS). V čele fakulty je děkan, aktuálně prof. dr. ir. Patrick Van Damme. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Suchdole.

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity
Pavilon tropického zemědělství (PTZ)
Základní informace
Souřadnice

StudiumEditovat

V současné době fakulta vychovává studenty v oborech zemědělství, agrolesnictví, lesnictví, živočišná výroba, mechanizace a ekonomika pro rozvojové země. V období Československa mohli na institutu studovat pouze studenti z vybraných zemí, protože studium bylo součástí Československé rozvojové pomoci. V současné době studují na fakultě převážně čeští studenti, nicméně zahraniční studenti z celého světa stále tvoří významnou část studujících. Studium se zaměřuje od počátku na výchovu zemědělských odborníků tropů a subtropů, je organizováno formou bakalářskou, magisterskou a doktorskou. Magisterské studijní programy se v současnosti vyučují pouze v angličtině, stejně jako nově otevřený bakalářský studijní program International Cooperation in Agricuture and Rural Development (ICARD).[1]

FTZ je realizátorem více než čtyřiceti rozvojových projektů, které mají aspekty mezinárodní i výzkumné činnosti (aplikovaný výzkum) a poskytují praktické poznatky pro studenty a pedagogy. Projekty jsou řešeny například v Peru, Angole, Haiti, Etiopii, Senegalu, Jordánsku, Vietnamu, Moldávii, Mongolsku a v dalších zemích.[2]

HistorieEditovat

Fakulta tropického zemědělství je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), založena byla v roce 1964 pod názvem Institut tropického a subtropického zemědělství[3]< a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.[4] V roce 2013 se Institut tropů a subtropů transformoval rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze na Fakultu tropického zemědělství.

ŘediteléEditovat

 • prof. MVDr. Jaroslav Červenka, CSc. (1965–1972)
 • prof. Ing. František Pospíšil, CSc. (1972–1977)
 • doc. Ing. Jiří Jára, CSc. (1977–1987)
 • prof. Ing. Jiří Havel, CSc. (1987–1989)
 • doc. MVDr. Jiří Houška, CSc. (1990–1991)
 • prof. Ing. Jan Bláha, CSc. (1991–1995)
 • doc. Ing. Karel Otto, CSc. (1996–2000)
 • prof. Ing. Bohumil Havrland, CSc. (2000-2012)
 • doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (od 2012-2013)

Děkani

 • doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (2013-2021)
 • prof. dr. ir. Patrick Van Damme (2021 - doposud)

Studijní programyEditovat

 
Interiér Pavilonu tropického zemědělství
 • bakalářské (v českém nebo anglickém jazyce)
  • Tropické zemědělství[5]
  • International Cooperation in Agriculture and Rural Development[6]
 • magisterské (v anglickém jazyce)
  • Agri-food Systems and Rural Development[7]
  • International Development and Agricultural Economics[8]
  • Tropical Crop Management and Ecology[9] 
  • Tropical Forestry and Agroforestry[10] 
  • Tropical Farming System[11] 
  • Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation[12]
 • doktorské (v anglickém jazyce)
  • Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics[13]
  • Agriculture in Tropics and Subtropics[14] 
  • Tropical Agrobiology and Bioresource Management[15] 

Katedry a součásti FTZEditovat

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech (KCHZPT)Editovat

Vedoucí: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Aktivity KCHZPT zasahují především do oblasti chovu a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat, chovu a ochranu původních živočišných druhů, výživy a krmení zvířat v tropech, zoohygieny a prevence onemocnění zvířat, etologie domácích i divoce žijících zvířat a zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin. Katedra spravuje farmový chov antilopy losí (Taurotragus oryx) na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech a členové katedry se pod hlavičkou spolku Derbianus Conservation[16] podílí na řízení chovu kriticky ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v lidské péči v Senegalu.[17]

Katedra ekonomiky a rozvoje (KER)Editovat

Vedoucí: Miroslava Bavorová[18]

Aktivity Katedry ekonomiky a rozvoje směřují k vzdělávání odborníků a výzkumu v oborech zemědělské ekonomiky a rozvoje venkova, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na udržitelné strategie pro snižování chudoby v rozvojových zemích, které vychází z tradic a aktivní účasti místního obyvatelstva s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.[19]

Katedra tropických plodin a agrolesnictví (KTPA)Editovat

Vedoucí: Bohdan Lojka

Hlavním cílem Katedry tropických plodin a agrolesnictví je výchova, vzdělávání odborníků a výzkum v oboru rostlinné produkce v tropech a subtropech. Výzkum je zaměřen na výběr genetického materiálu a zpracování technologií pěstování méně známých tropických a subtropických plodin, agrolesnictví a izolaci a identifikaci nových látek z tropických a subtropických plodin a testování jejich bioaktivity, výživné hodnoty a chemického složení.[20]

Katedra udržitelných technologií (KUT)Editovat

Vedoucí: Jan Banout

Katedra udržitelných technologií se zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova tropů a subtropů. Katedra se orientuje na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich adopce pro místní podmínky.[21]

Botanická zahrada FTZEditovat

Vedoucí: Ing. Zdeněk Hlaváč

Provoz sbírkových a pracovních skleníků, které byly vybudovány současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské, byl zahájen 1. ledna 1968. Vedle výuky studentů FTZ zde probíhá i výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder ČZU. Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření.[22]

Studentské organizaceEditovat

BeFair na ČZUEditovat

Na Fakultě tropického zemědělství působí studentská organizace BeFair na ČZU. Jejím zakladatelem je Hynek Roubík. Po něm studentskou organizaci vedl Vojtěch Marek a Zuzana Holubová. Nyní studentskou organizaci vede Zuzana Holubová.

BeFair na ČZU vznikla z akční skupiny pro fair trade již v roce 2013[23]. Hlavní témata jsou: důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou rovněž také pilíře Fair trade. BeFair na ČZU se podporuje eticky obchodované produkty, které se zaručují, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. Snaží se jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Kromě fairtradových produktů také podporuje lokální potraviny.

Přínos spočívá zejména v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako fairtradové snídaně, výstavy, cestovatelské přednášky, různé happeningy. Spolupracují i s jinými organizacemi (např. NaZemi, Ekumenická akademie aj.), které se též hlásí ke společenské odpovědnosti. Navštěvují konference a své poznatky publikují. Od začátku roku 2014 BeFair vstoupil do Asociace společenské odpovědnosti a od začátku roku 2015 se stali jednou z prvních HateFree zón v Praze.

Zásluhou aktivit BeFair se Fakulta tropického zemědělství stala první Faitradovou fakultou v Praze[24].

ReferenceEditovat

 1. International Cooperation in Agriculture and Rural Development. web.archive.org [online]. 2016-03-07 [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 2. Rozvojové projekty FTZ http://www.projects.its.czu.cz/index_cz.html Archivováno 26. 6. 2015 na Wayback Machine
 3. Fakulta tropického zemědělství. www.its.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 4. VAŇATOVÁ, Petra a kol. 100 let historie zemědělské univerzity v Praze. Zpravodaj; Česká zemědělská univerzita v Praze. Červen 2006, roč. 3. 
 5. Fakulta tropického zemědělství - Tropické zemědělství. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 6. International Cooperation in Agriculture and Rural Development. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2016-11-04]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-11-04. 
 7. Agri-food Systems and Rural Development. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 8. International Development and Agricultural Economics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 9. Tropical Crop Management and Ecology. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 10. Tropical Forestry and Agroforestry. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 11. Tropical Farming System. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 12. Wildlife and Livestock Production, Management and Conservation. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 13. Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 14. Agriculture in Tropics and Subtropics. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 15. Tropical Agrobiology and Bioresource Management. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 16. Derbianus Conservation. www.derbianus.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 17. Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 18. Fakulta tropického zemědělství. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-09-14]. Dostupné online. 
 19. Katedra ekonomiky a rozvoje. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 20. Katedra tropických plodin a agrolesnictví. katedry.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 21. atedra udržitelných technologií. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 22. Botanická zahrada ITS ČZU v Praze. www.ftz.czu.cz [online]. [cit. 2020-10-25]. Dostupné online. 
 23. www.ftz.czu.cz [online]. www.ftz.czu.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné online. 
 24. Fairtrade v Česku [online]. www.fairtrade-cesko.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-04. 

Externí odkazyEditovat