Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity

Fakulta České zemědělské univerzity

Fakulta tropického zemědělství (FTZ) je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Fakulta vznikla v roce 2013 rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze z Institutu tropů a subtropů (ITS). V čele fakulty je děkan, aktuálně pan doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. Fakulta sídlí v areálu ČZU v Praze na Suchdole.

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity
Fakulta tropického zemědělství sídlí v nově postaveném pavilonu T
Základní informace
Souřadnice

StudiumEditovat

V současné době fakulta vychovává studenty v oborech zemědělství, agrolesnictví, lesnictví, živočišná výroba, mechanizace a ekonomika pro rozvojové země. V období socialistického Československa mohli na institutu studovat pouze studenti z vybraných zemí, protože studium bylo součástí Československé rozvojové pomoci. V současné době studují na fakultě převážně studenti čeští, nicméně zahraniční studenti z celého světa stále tvoří významnou část studujících. Studium se zaměřuje od počátku na výchovu zemědělských odborníků tropů a subtropů a je organizováno formou bakalářskou, magisterskou a doktorskou. Magisterské studijní programy se v současnosti vyučují pouze v angličtině, stejně jako nově otevřený bakalářský studijní program International Cooperation in Agricuture and Rural Development (ICARD). Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prijimacky.czu.cz. Více informací o přijímacím řízení na FTZ naleznete ZDE. Propagační klip FTZ - "Přihlas se na Tropy!" naleznete ZDE.

FTZ je realizátorem více než čtyřiceti rozvojových projektů, které mají aspekty mezinárodní i výzkumné činnosti (aplikovaný výzkum) a poskytují praktické poznatky pro studenty a pedagogy. Projekty jsou řešeny například v Peru, Angole, Haiti, Etiopii, Senegalu, Jordánsku, Vietnamu, Moldávii, Mongolsku a v dalších zemích.[1]

HistorieEditovat

Fakulta tropického zemědělství je součástí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), založena byla v roce 1964 pod názvem Institut tropického a subtropického zemědělství[2] a v roce 2005 přejmenován na Institut tropů a subtropů.[3] V roce 2013 se Institut tropů a subtropů transformoval rozhodnutím akademického senátu ČZU v Praze na Fakultu tropického zemědělství.

ŘediteléEditovat

Děkani

 • doc. Ing. Jan Banout, Ph.D. (2013-2017, 2017-doposud)

Studijní programyEditovat

 
Studenti FTZ

Katedry a součásti FTZEditovat

Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech (KCHZPT)Editovat

Vedoucí: Ing. Karolína Brandlová, Ph.D.

Aktivity KCHZPT zasahují především do oblasti chovu a zlepšení užitkových vlastností plemen hospodářských zvířat, chovu a ochranu původních živočišných druhů, výživy a krmení zvířat v tropech, zoohygieny a prevence onemocnění zvířat, etologie domácích i divoce žijících zvířat a zpracování zemědělských produktů v návaznosti na zdravotní nezávadnost a hygienu výroby potravin. Katedra spravuje farmový chov antilopy losí (Taurotragus oryx) na Školním zemědělském podniku ČZU v Praze v Lánech a členové katedry se pod hlavičkou spolku Derbianus Conservation podílí na řízení chovu kriticky ohrožené antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) v lidské péči v Senegalu.[4][5]

Katedra ekonomiky a rozvoje (KER)Editovat

Vedoucí: Ing. Vladimír Verner, Ph.D.

Aktivity KER směřují k vzdělávání odborníků a výzkumu v oborech zemědělské ekonomiky a rozvoje venkova, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova v oblastech tropů a subtropů. Základním zaměřením katedry je orientace na udržitelné strategie pro snižování chudoby v rozvojových zemích, které vychází z tradic a aktivní účasti místního obyvatelstva s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.[6]

Katedra tropických plodin a agrolesnictví (KTPA)Editovat

Vedoucí: doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D.

Hlavním cílem KTSPA je výchova, vzdělávání odborníků a výzkum v oboru rostlinné produkce v tropech a subtropech. Výzkum je zaměřen na výběr genetického materiálu a zpracování technologií pěstování méně známých tropických a subtropických plodin, agrolesnictví a izolaci a identifikaci nových látek z tropických a subtropických plodin a testování jejich bioaktivity, výživné hodnoty a chemického složení.[7]

Katedra udržitelných technologií (KUT)Editovat

Vedoucí: doc. Ing. Jan Banout, Ph.D.

KUT se zaměřuje na výuku a výzkum v technicko-environmentálních oborech, které mají přímý dopad na rozvoj zemědělství a venkova tropů a subtropů. Katedra se orientuje na tzv. „vhodné technologie“ (tzv. Appropriate technologies) v rozvojových zemí. Základem těchto technologií jsou minimální negativní dopady na životní prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich adopce pro místní podmínky.[8]

Botanická zahrada FTZEditovat

Vedoucí: Ing. Zdeněk Hlaváč

Provoz sbírkových a pracovních skleníků, které byly vybudovány současně s výstavbou celého komplexu Vysoké školy zemědělské, byl zahájen 1.1 1968. Vedle výuky studentů FTZ zde probíhá i výuka studentů z kateder botaniky, zahradnictví a příležitostně i z jiných kateder ČZU. Botanická zahrada je členěna podle teplotních nároků rostlin a podle typu pracovního zaměření.[9]

Studentské organizaceEditovat

BeFair na ČZUEditovat

Na Fakultě tropického zemědělství působí studentská organizace BeFair na ČZU. Jejím zakladatelem je Hynek Roubík. Po něm studentskou organizaci vedl Vojtěch Marek a Zuzana Holubová. Nyní studentskou organizaci vede Zuzana Holubová.

BeFair na ČZU vznikla z akční skupiny pro fair trade již v roce 2013[10]. Hlavní témata jsou: důstojné pracovní podmínky, ekologická udržitelnost, rozvoj komunit, spravedlivá cena a zákaz dětské práce – to vše jsou rovněž také pilíře Fair trade. BeFair na ČZU se podporuje eticky obchodované produkty, které se zaručují, že při jejich výrobě nedochází k porušování lidských a pracovních práv, práv dětí a k nevratnému poškozování životního prostředí. Snaží se jít příkladem ve společensky uvědomělém chování a podporovat informovanost veřejnosti o rozvojové problematice. Kromě fairtradových produktů také podporuje lokální potraviny.

Přínos spočívá zejména v organizovaní či spoluorganizování rozličných akcí jako fairtradová snídaně, výstavy, cestovatelské přednášky, různé happeningy. Spolupracují i s jinými organizacemi (např. NaZemi, Ekumenická akademie aj.), které se též hlásí ke společenské odpovědnosti.  Navštěvujeme konference a cizí nám není ani publikační činnost. Od začátku roku 2014 jsme také vstoupili do Asociace společenské odpovědnosti a od začátku roku 2015 se stali jednou z prvních HateFree zón v Praze.

Díky aktivitám BeFair na ČZU se Fakulta tropického zemědělství stala první Faitradovou fakultou v Praze[11].

ReferenceEditovat

 1. Rozvojové projekty FTZ http://www.projects.its.czu.cz/index_cz.html Archivováno 26. 6. 2015 na Wayback Machine
 2. Fakulta tropického zemědělství, ČZU, http://www.its.czu.cz/
 3. VAŇATOVÁ, Petra a kol. 100 let historie zemědělské univerzity v Praze. Zpravodaj; Česká zemědělská univerzita v Praze. Červen 2006, roč. 3. 
 4. Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech a subtropech http://katedry.czu.cz/kczpts/
 5. Derbianus CSAW, o.s. http://www.derbianus.cz/
 6. Katedra ekonomického rozvoje http://katedry.czu.cz/ker/
 7. Katedra tropických a subtropických plodin a agrolesnictví http://katedry.czu.cz/ktspa/
 8. Katedra udržitelných technologií http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=2219
 9. Botanická zahrada ITS ČZU v Praze http://www.ftz.czu.cz/cs/?r=2204/
 10. www.ftz.czu.cz [online]. www.ftz.czu.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné online. 
 11. www.fairtrade-cesko.cz [online]. www.fairtrade-cesko.cz [cit. 2016-05-24]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-04. 

Externí odkazyEditovat