Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

Fakulta filozofická (FF) Univerzity Pardubice je jednou ze sedmi fakult pardubické univerzity. Vznikla z Ústavu jazyků a humanitních studií, který existoval na univerzitě již od roku 1992, v roce 1995 přejmenován na Ústav jazyků a humanitních studií. V prosinci roku 2000 byla nově vznikající fakulta akreditována a k 1. lednu 2001 pak oficiálně vznikla pod názvem Fakulta humanitních studií. V roce 2005 byla přejmenována na současný název - Fakulta filozofická.[2] Jejím děkanem je od 1. listopadu 2019 doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. V současné době je studium na fakultě rozděleno do tří stupňů (bakalářské, navazující magisterské a doktorské) a na fakultě studuje kolem 1300 studentů. V září 2018 získala fakulta tzv. institucionální akreditaci v oblasti historické vědy, na základě které si může nyní po dobu 10 let sama akreditovat studijní programy v této oblasti.[3]

Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice
Faculty of Arts and Philosophy
Univerzita Pardubice - budova EA, kde sídlí mj. i děkanát a některé katedry Fakulty filozofické.
Vedení fakulty
Děkandoc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Proděkandoc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
Proděkankadoc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D.
ProděkankaMgr. Irena Reimannová, Ph.D.
ProděkanPhDr. Ivo Říha, Ph.D.
TajemniceIng. Veronika Kovářová
Statistické údaje
Studenticca 1300
Základní informace
Původní názevFakulta humanitních studií
Barva
     
Datum založení2001
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaStudentská č.p. 84
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon+420 466 036 226
E-maildekanat.ff@upce.cz
Souřadnice
Oficiální web
https://ff.upce.cz/

Organizační struktura editovat

Odborná pracoviště Fakulty filozofické
Katedra/ústav Vedoucí (k 1. 5. 2022)
Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) Mgr. Olga Roebuck, Ph.D., M.Litt.
Katedra cizích jazyků (KCJ) PhDr. Bianca Beníšková-Schulze, Ph.D.
Katedra filosofie a religionistiky (KFR) Mgr. Ondřej Krása, PhD.
Katedra literární kultury a slavistiky (KLKS) PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.
Katedra sociální a kulturní antropologie (KSKA) PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.
Katedra věd o výchově (KVV) Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
Ústav historických věd (ÚHV) doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

Od roku 2016 je součástí Fakulty filozofické také odborné pracoviště Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka, které působí při Katedře filozofie. Centrum pro etiku je financováno z evropských grantů. Vedoucím centra je Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.

Aktuální seznam studijních programů a oborů (akademický rok 2019/2020) editovat

Bakalářské studium - 3 roky - titul Bc. editovat

 • V souvislosti s platností novely zákona o vysokých školách nejsou již nově akreditované studijní programy rozdělovány na studijní obory. Existují tak pouze studijní programy. Studijní obory jsou definovány pouze u stávajících (dobíhajících) akreditací.
 • Studijní programy:
  • Filozofie
   • Filozofie
   • Filozofie (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Religionistika
   • Religionistika
   • Religionistika (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Filozofie (dobíhající)
   • Filozofie
   • Religionistika
  • Humanitní studia
   • Humanitní studia
  • Humanitní studia (dobíhající)
   • Humanitní studia
  • Sociální a kulturní antropologie
   • Sociální a kulturní antropologie
  • Sociologie (dobíhající)
   • Sociální antropologie
  • Historické vědy (dobíhající)
   • Kulturní dějiny
   • Historicko-literární studia: Historicko-literární studia
   • Historicko-literární studia: Kulturní studia
   • Spisová a archivní služba
   • Historie + Ochrana hmotných památek (dvouoborové studium)
  • Anglický jazyk
   • specializace: Anglický jazyk pro odbornou praxi
   • specializace: Anglický jazyk pro vzdělávání
   • Anglický jazyk (maior) + další obor (minor): Filozofie nebo Religionistika nebo Slavistická studia zemí EU (bulharština, polština, chorvatština nebo slovinština)
  • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi (maior) + další obor (minor): Religionistika nebo Filozofie nebo Anglický jazyk
  • Slavistická studia zemí Evropské unie
   • Slavistická studia zemí EU: bulharština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: polština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: chorvatština (maior) + Anglický jazyk (minor)
   • Slavistická studia zemí EU: slovinština (maior) + Anglický jazyk (minor)
  • Filologie (dobíhající)
   • Slavistická studia zemí Evropské unie (zaměření: bulharština, polština, chorvatština nebo slovinština) + Historie (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
   • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika (dvouoborové studium)
   • Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie (dvouoborové studium)
  • Specializace v pedagogice (dobíhající)
   • Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Navazující magisterské studium - 2 roky - titul Mgr. editovat

 • Studijní programy:
  • Anglická filologie
  • Učitelství anglického jazyka
  • Filosofie (dobíhající)
   • Filosofie
   • Religionistika
  • Filologie (dobíhající)
   • Anglická filologie
  • Sociologie (dobíhající)
   • Sociální antropologie
  • Historické vědy (dobíhající)
   • Kulturní dějiny (zaměření: Dějiny literární kultury, Gender history, Kulturně historická slavistika, Péče o kulturní dědictví, Regionální dějiny nebo Soudobé dějiny)
  • Učitelství pro základní školy (dobíhající)
   • Učitelství anglického jazyka
  • Specializace v pedagogice (dobíhající)
   • Resocializační pedagogika

Doktorské studium - 4 roky (u dobíhajících 3 roky) - titul Ph.D. editovat

 • Studijní programy:
  • Filosofie - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Philosophy - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Historické vědy - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Historical Sciencies - prezenční a kombinované (4 roky)
  • Filosofie (dobíhající) - 3 roky
   • Filosofie (prezenční i kombinované)
   • Religionistika (prezenční i kombinované)
   • "Philosophy" - studium v angličtině (prezenční i kombinované)
   • "Religious Studies" - studium v angličtině (prezenční i kombinované)
  • Historické vědy (dobíhající) - 3 roky
   • Historie (prezenční i kombinované)
   • Historical Sciencies - studium v angličtině (prezenční i kombinované) [4]

Doplňující pedagogické studium editovat

 • Dále je na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice získat doplňkové pedagogické vzdělání pro vyučování na 2. stupni základních škol a odborných předmětů na středních školách. Toto studium trvá 4 semestry. Studenti si jej platí. Je umožněno pouze absolventům či studentům magisterských a doktorských studijních oborů. Zakončeno je obhajobou závěrečné práce a státní závěrečnou zkouškou. Po úspěšném absolvování absolventi získají certifikát o účasti, který spolu s magisterským či doktorským diplomem opravňuje k vyučování na ZŠ a SŠ. Toto studium je zajišťováno Katedrou věd o výchově FF Univerzity Pardubice.[5]

Reference editovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. O nás - Fakulta filozofická. Univerzita Pardubice [online]. 2018-07-09 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. 
 3. Univerzita Pardubice potvrdila své kvality. Získala institucionální akreditaci. Univerzita Pardubice [online]. 2018-09-12 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. 
 4. Studijní programy a obory. Univerzita Pardubice [online]. 2018-06-28 [cit. 2019-07-27]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2019-07-27. 
 5. Doplňkové pedagogické studium. Univerzita Pardubice [online]. 2007-01-01 [cit. 2019-07-27]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat