Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní (FES) je druhou nejstarší ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Vznikla roku 1991 a jejím sídlem jsou Pardubice. Děkanem fakulty je od 1. ledna 2020 prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.

Fakulta ekonomicko-správní
Univerzita Pardubice
Faculty of Economics and Administration
Atrium výukového areálu Polabiny, v pozadí výšková budova Studentská 84, sídlo fakulty
Vedení fakulty
Děkanprof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Proděkandoc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
ProděkanJUDr. Jana Janderová, Ph.D.
Předseda ASJUDr. Martin Šmíd, Ph. D.
TajemníkIng. Petr Urbanec
Statistické údaje k 2017
Ústavy5
Zaměstnanci84
Studenti1 785
Studijní program
Bakalářský1 284
Navaz. magisterský463
Doktorský38
Základní informace
Původní názevFakulta územní správy
MottoBudoucnost, která se počítá
Barva
     
Datum založení1991
Statusveřejná[1]
Kontaktní údaje
AdresaUniverzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Studentská č.p. 84
Pardubice II, Polabiny
532 10 Pardubice 2
Telefon+420 466 036 512
E-maildekanat.fes@upce.cz
Souřadnice
https://fes.upce.cz/

HistorieEditovat

Fakulta byla zřízena 17. ledna 1991 jako zdroj pracovníků pro systém veřejné správy. V akademickém roce 1991/1992 bylo přijato prvních 53 studentů[2]. Zaměstnanci fakulty nejprve pracovali v již neexistující budově Unichemu na náměstí T. G. Masaryka, výuka přitom od počátku probíhala v budově na adrese Studentská 84.

V prvních letech fakulta fungovala pod názvem Fakulta územní správy. Fakulta byla (v souvislosti vypracováním nových studijních plánů) v roce 1993 přejmenována na Fakultu ekonomicko-správní. Do roku 1995 fakulta nabízela pouze bakalářské studijní programy. V akademickém roce 1994/1995 se na fakultě začal používat kreditní systém ECTS. V roce 1995 získala fakulta rovněž akreditaci pro magisterské studium[3].

Za dobu existence fakulty ji opustilo přes 8 000 kvalifikovaných absolventů s bakalářským, inženýrským nebo doktorským (Ph.D.) titulem.

Vedení fakultyEditovat

Vedení fakulty tvoří děkan, který je volen akademickým senátem. Děkan pak jmenuje další členy vedení – proděkany. Stálým členem vedení fakulty je také tajemník fakulty.

Historie děkanů fakultyEditovat

Ve funkci děkana fakulty je od roku 2020 prof. Ing. Jan Stejskal, Ph. D. Za dobu její existence se ve funkci děkana vystřídalo celkem 9 osobností[4]:

 • doc. Ing. Miloš Vítek, CSc. (1992–1993)
 • prof. RNDr. Zdeněk Cimpl, CSc. (krátce v roce 1993)
 • doc. Ing. Radim Roudný, CSc. (1993–1999)
 • Ing. Josef Pešta, CSc. (1999–2001)
 • doc. Ing. Pavel Petr (říjen až prosinec 2001, pověřen řízením fakulty)
 • prof. Ing. Jan Čapek, CSc (2002–2004, 2005–2007)
 • doc. Ing. Renáta Myšková, Ph. D. (2008–2011, 2012–2015)
 • doc. Ing. Romana Provazníková, Ph. D. (2016–2019)
 • prof. Ing. Jan Stejskal, Ph. D. (od roku 2020)[5]

Do roku 2007 byli děkani voleni na tříleté období. Od roku 2009 je funkční období děkanů čtyřleté.

Děkani Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
Jan Stejskal (rozcestník)Romana ProvazníkováRenáta MyškováJan ČapekPavel PetrJosef PeštaRadim RoudnýZdeněk CimplMiloš Vítek

BudovaEditovat

Fakulta sídlí téměř od svého založení ve výškové budově Studentská 84, která je v kampusu Univerzity Pardubice označována jako budova EA. V této budově jsou umístěny veškeré pracoviště fakulty a rovněž zde probíhá většina výuky. Fakulta také využívá výukové prostory v sousedícím modernizovaném areálu (budovy EB a DB) a také v prostorách Univerzitní auly.

Ústavy a pracovištěEditovat

Ústav ekonomických vědEditovat

Ústav ekonomických věd zabezpečuje na fakultě výuku obecných a aplikovaných ekonomických předmětů ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika v prezenční a kombinované formě studia. Nabídka zajišťovaných předmětů představuje široké portfolio, které zahrnuje předměty zaměřující se na samotnou podstatu ekonomických věd. Jde o výuku obecné ekonomie představující nezbytný teoretický základ pro aplikované obory, které směřují do různých oblastí od veřejného sektoru, přes sektor finanční, bankovní až do oblasti pojišťovnictví. Vedoucím ústavu je doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D.[6]

Ústav podnikové ekonomiky a managementuEditovat

Ústav podnikové ekonomiky a managementu zabezpečuje na fakultě výuku ekonomických a manažerských předmětů ve studijním programu Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a částečně i na výuce ekonomických a manažerských předmětů v programu Systémové inženýrství a informatika. Nabídka zajišťovaných předmětů zajišťuje široké portfolio předmětů od základů i pokročilého účetnictví přes marketingové předměty po předměty týkající struktury podniků či managementu. Vedoucí ústavu je Ing. Michaela Kotková Štříteská, Ph.D.[7]

Ústav matematiky a kvantitativních metodEditovat

Ústav matematiky a kvantitativních metod zajišťuje na fakultě výuku matematiky a dalších předmětů, založených na statistických metodách a metodách operačního výzkumu. V oblasti vědeckovýzkumné a konzultační se dále ústav zaměřuje především na statistické a numerické metody v různých oblastech užití, na tvorbu programů při matematickém modelování ekonomických a technologických procesů, na optimalizaci dopravních systémů a na pedagogický výzkum. Vedoucím ústavu je Mgr. Libor Koudela, Ph.D.[8]

Ústav systémového inženýrství a informatikyEditovat

Ústav zabezpečuje výuku ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika vyučovaných na fakultě. V oblasti vědeckovýzkumné se ústav věnuje mnoha oblastem. Jedna z nich je soft computing a jeho využití v data miningu, klasifikace dat, modelování a analýza reálných systémů. Výzkum je zaměřen na využití nástrojů teorie rough množin v oblasti machine learning, pro zpracování neurčitých dat a pro tvorbu hybridních modelů. Vedoucím ústavu je RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.[9]

Ústav správních a sociálních vědEditovat

Ústav správních a sociálních věd zabezpečuje výuku společenskovědních oborů, které souvisí s výkonem veřejné správy a řešením dalších společenských otázek v České republice, a to pro všechny studijní programy a obory bakalářského i magisterského studia. Ve výuce se ústav zaměřuje na objasnění hlavních etap vývoje české veřejné správy a na základní charakteristiku správních činností vykonávaných na celostátní, regionální i místní úrovni. Vedoucím ústavu je Ing. Jan Fuka, Ph. D.[10]

Centrum pro vědu a výzkumEditovat

Centrum pro vědu a výzkum je zaměřené na excelentní výzkum v oblasti ekonomických věd a informatiky. Centrum bylo založeno v roce 2020 s cílem koncentrovat interdisciplinární tým vědců a pomocí nejmodernější infrastruktury podpořit jak jejich vzájemnou spolupráci, tak jejich spolupráci s předními zahraničními pracovišti. Cílem centra je provádět excelentní základní a aplikovaný výzkum a vychovávat mladé vědecko-výzkumné pracovníky. Vedoucím centra je prof. Ing. Petr Hájek, Ph.D.[11]

Informační a poradenské centrumEditovat

Informační a poradenské centrum nabízí uchazečům o studium, studentům, budoucím absolventům i absolventům bezplatné služby v oblastech studijně-informačního poradenství, podpory a pomoci studentům se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství pro středoškolskou mládež a profesního poradenství. Vedoucí centra je Ivana Veselá.[12]

Vzdělávací činnost fakultyEditovat

Fakulta realizuje své studijní programy ve všech stupních studia - bakalářském, magisterském i doktorském. Mnohé studijní programy nabízí možnost studia v anglickém jazyce. Od roku 2014 byl akreditován společný studijní program typu Joint Degree, na kterém fakulta spolupracuje s Litevskou univerzitou Šiaulių universitetas[13].


Bakalářské studijní programyEditovat

 • Hospodářská politika a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Informatika a systémové inženýrství
 • Aplikovaná informatika


Magisterské studijní programyEditovat

 • Hospodářská politika a veřejná správa
 • Ekonomika a management
 • Informatika a systémové inženýrství


Doktorské studijní programyEditovat

 • Hospodářská politika a správa
 • Ekonomika a management
 • Aplikovaná informatika
 • Systémové inženýrství a informatika

Významné akce pořádané fakultouEditovat

Mezi tradiční akce fakulty se řadí vědecká konference Veřejná správa, cyklus odborných přednášek pořádaný pod názvem Týden teorie a praxe, osvětově-informační GIS DAY nebo veletrh pracovních příležitostí Kontakt.[14]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, příloha č. 1 - Veřejné vysoké školy. [cit. 2016-05-26]. Dostupné online.
 2. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 25 let Fakulty ekonomicko-správní [online]. Příprava vydání Kraftová, Ivana; Kynclová, Martina; Charbuský, Miloš. Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2016 [cit. 2018-08-10]. Dále jen Almanach 2016. Dostupné online. ISBN 978-80-7560-000-4. 
 3. Almanach 2016, str. 6
 4. Almanach 2016, str. 25
 5. MALÝ, Jakub. Ptáme se, ale moc neslyšíme. Druhá nejstarší pardubická fakulta mění vedení [online]. Český rozhlas, 2020-01-02 [cit. 2020-01-08]. Dostupné online. 
 6. ČERNOHORSKÁ, Liběna. O ústavu ekonomických věd - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. 
 7. O ústavu podnikové ekonomiky a managementu - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. 
 8. Ústav matematiky a kvantitativních metod - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2020-05-24]. Dostupné online. 
 9. Ústav systémového inženýrství a informatiky - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2020-10-29]. Dostupné online. 
 10. ŠMÍD, Martin. O ústavu správních a sociálních věd - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2020-01-06]. Dostupné online. 
 11. Kontakty CVV. Univerzita Pardubice [online]. 2020-09-14 [cit. 2020-10-29]. Dostupné online. (česky) 
 12. KAŠPAROVÁ, Miloslava. Informační a poradenské centrum FES - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. 
 13. Almanach 2016, str. 20
 14. KAŠPAROVÁ, Miloslava. Současnost FES - Fakulta ekonomicko správní - Univerzita Pardubice. www.upce.cz [online]. [cit. 2016-07-22]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • BRYCHTOVÁ, Š.; CHARBUSKÝ, M. Deset let Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice. Pardubice: Fakulta ekonomicko-správní, 2001. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat