Fórum (antika)

místo v starověkém Římě kde se scházeli lidé a diskutovali

Fórum (latinsky krátce forum) byl veřejný prostor ve středu starověkého římského města. Nejznámějším příkladem fóra je Forum Romanum v Římě. Některá fóra se zachovala i do dnešní doby a tvoří často náměstí současných měst. Patří sem třeba:

Římské fórum v městě Džaraš (antická Gerasa), Jordánsko

Další příklady lze nalézt také v Athénách, Philippoi (Řecko), Méridě ve Španělsku nebo v italských Pompejích.

V nově zakládaných římských městech byla fóra stavěna v místě nebo blízko místa křížení dvou hlavních ulic: severojižní cardo[1] a východozápadní decumanus.[2]

Za období Principátu se v Římě vyvinul nový typ fóra – tzv. císařské fórum. Tato fóra nechávali stavět jednotliví císařové jako centra své moci, politického života a administrativy. Většinou byla obdélného půdorysu. Na jedné straně byl hlavní vchod a na druhé chrám zasvěcený císařovu soukromému ochrannému božstvu. Po stranách pak stála sloupořadí. První nechal postavit již Caesar. Dalšími známými jsou například Augustovo nebo Traianovo.

Budovy na fóru editovat

Poznámky editovat

  1. ve vojenských castrech (táborech) římských legií se tato ulice nazývala Via Praetoria; ve městech Via Cardinalis
  2. v legionářských castrech to byla Via Principalis; ve městech Via Decumana

Externí odkazy editovat