Evropské sdružení volného obchodu

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO, anglicky European Free Trade AssociationEFTA) je mezinárodní organizace založená v roce 1960. Posláním organizace je podpora prosperity a hospodářské spolupráce mezi jejími členy. Organizace vznikla jako protiváha k Evropskému hospodářskému společenství (dnešní Evropská unie) uzavřením Stockholmské smlouvy ze 4. ledna 1960, vedoucí zemí uskupení byla Velká Británie.

Bývalí a nynější členové Evropského sdružení volného obchodu

Evropská unie uzavřela s Evropským sdružením volného obchodu v Portu v roce 1992 smlouvu o vytvoření společného Evropského hospodářského prostoru. Účast Švýcarska odmítli ještě v roce 1992 jeho občané v referendu. Švýcarsko tak jako jediná země není součástí Evropského hospodářského prostoru a reguluje své hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě řady bilaterálních smluv tak, že je součástí Evropského jednotného trhu podobně jako ostatní země ESVO.

Členové editovat

Vlajka Stát Přistoupení Populace Rozloha (km²) HDP v mil. USD (PPP) HDP na obyvatele v USD (PPP)
  Island 19700101a1. ledna 1970 &0000000000320000.000000320 000 &0000000000103000.000000103 000 12,144 39,168
  Lichtenštejnsko 19910101a1. ledna 1991 &0000000000034247.00000034 247 &0000000000000160.400000160,4 4,160 118,000
  Norsko zakládající člen &0000000004721600.0000004 721 600 &0000000000385155.000000385 155 247,416 53,152
  Švýcarsko zakládající člen &0000000007591400.0000007 591 400 &0000000000041285.00000041 285 300,186 41,265

Bývalé členské státy editovat

Zakládajícími členy byly Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království. V roce 1961 se jako přidružený člen připojilo Finsko (plným členem se stalo v roce 1986), v roce 1970 se přičlenil Island. V roce 1973 se Dánsko a Spojené království staly členy Evropského společenství, čímž přestaly být členy ESVO. Portugalsko podobně přechází do ES v roce 1986. V roce 1991 do ESVO vstoupilo Lichtenštejnsko (do té doby jeho zájmy zastupovalo Švýcarsko). V roce 1995 pak z ESVO do EU přestoupily Rakousko, Švédsko a Finsko.

Generální tajemníci ESVO editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat